de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Prachtige winstdeling 2019 in onzekere tijden

Op 3 maart 2020 heeft Pieter Elbers het korps geïnformeerd dat de winstuitkering over boekjaar 2019 bijna een netto maandsalaris zal bedragen. Deze uitkering krijg je, zoals vastgelegd in de cao, uitbetaald in de maand april. Dit goede nieuws komt in een periode van grote onzekerheid voor KLM en voor andere luchtvaartmaatschappijen, door de effecten van het Corona virus.

Winstdeling om trots op te zijn

Na jaren van arbeidsvoorwaardelijke offers en verhoging van de werkdruk, is deze winstuitkering een terechte en welverdiende bonus. Het operationeel resultaat over boekjaar 2019 is maar liefst 853 miljoen. Wij zijn blij dat iedereen die hier zo hard aan mee heeft gewerkt hier nu ook van kan meeprofiteren. Wij hopen dat jullie er mooie dingen mee gaan doen!

Onzekerheid als gevolg van Corona virus

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat er op dit moment een groot beroep op jullie flexibiliteit wordt gedaan. Veel collega’s hebben zorgen over gezondheidsrisico’s als gevolg van de uitbraak van het Corona virus. Bovendien zijn door noodgedwongen aanpassingen in het netwerk roosters aangepast. Ook dat was voor sommigen een onaangename verrassing. Onze veiligheid en de zorg voor collega’s staan nu voorop. Aarzel niet je vragen te stellen en/of zorgen te delen met onze Helpdesk via .

Gevolgen voor netwerk en operatie

Na het schrappen van vluchten op China, zijn de gevolgen van de Corona-uitbraak nu ook merkbaar in het Europese netwerk, waarvan Italië op dit moment het meest in het oog springt. De impact is op dit moment nog niet helemaal goed in te schatten, omdat de ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen. Een positief signaal is de afname van het aantal besmette gevallen in China. KLM heeft in overleg met de cabinebonden maatregelen genomen om de gevolgen bij Inflight Services zoveel mogelijk op te vangen. Zo zijn er bijvoorbeeld uitvragen gedaan voor minderwerk en is het mogelijk om een deel van je winter JV eerder op te nemen. Daarnaast heeft KLM helaas moeten besluiten een aantal geplande basiscursussen en promotiecursussen uit te stellen.

Waakzaamheid is geboden, maar nuchter blijven ook

Het contact met KLM over de gevolgen van het Corona virus is goed. Het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine volgt de ontwikkelingen proactief en kijkt vooruit. Zo onderzoeken wij de mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving biedt, zoals het verlagen van personeelskosten met deeltijd WW. Zo komen wij, mocht dat nodig zijn, goed beslagen ten ijs en kunnen we onze leden tijdig informeren. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, alles is in beweging. Wij houden jullie zoals altijd goed op de hoogte.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!