Nieuws inzake spoedcontroles bij ziekmelden.

Het is geen nieuws als we melden dat het ziekteverzuim bij het cabine personeel op dit moment ongekend hoog is. De FNV is ervan overtuigd dat er een direct verband is tussen dit hoge verzuim aan de ene kant en de verhoogde werkdruk wegens het vliegen met één CA minder aan de andere. Bovendien speelt het verminderde reisverlof als gevolg van het algebraïsch afronden in combinatie met versneld vliegen hierbij natuurlijk ook een belangrijke rol. De zeer verontrustende geluiden uit het corps hierover ondersteunen ons in deze overtuiging. In onze brief aan de Inspectie van Verkeer en Waterstaat van 22 juni j.l., spreken we ons hier duidelijk over uit (zie nieuws-artikel van 21 juni).

Zoals bekend, doet de KLM er alles aan om de ontstane tekorten op te vangen. Mensen die ontslag hebben genomen worden thuis opgebeld met het verzoek om met een tijdelijk contract terug te komen. Collega's worden van verzoekvluchten afgehaald om ze in te zetten in de Europa-productie. Men wordt door Crew Control benaderd met het verzoek te bewilligen in reisverlof (zie de regels hierover in onze nieuwsartikelen van 18 en 21 juli). Men wordt via alle mogelijke communicatiekanalen aangespoord om tijdelijk in een hoger contractpercentage te gaan vliegen. Kortom, men is wanhopig.

Als klap op de vuurpijl heeft Inflight Services sinds deze week een gewijzigde houding inzake spoedcontroles bij ziekmelden. Wanneer men zich ziekmeldt krijgt men de dag daarop een zgn. spoedcontrole. Controleurs zijn niet op de hoogte van de reden van ziekmelden. Evenmin zijn zij op de hoogte van de communicatie tussen de zieke collega's en het bedrijf (Unit Managers en bedrijfsarts) voorafgaand aan de ziekmelding. De KLM toont hiermee een groot wantrouwen aan jegens haar werknemers. Men maakt zich ogenschijnlijk niet druk de oorzaken van het hoge verzuim aan te pakken, maar voert de druk nog een beetje verder op. Er is onrust in het corps. Maar de KLM realiseert zich blijkbaar niet dat acties als deze de motivatie van ons allen naar een dieptepunt brengt. Een kwalijke zaak.

Op 17 augustus a.s. vindt er een gesprek plaats tussen de Inspectie van Verkeer en Waterstaat en een afvaardiging van de FNV. Daarin zullen we onze bezorgdheid over de ontwikkelingen binnen Inflight Services nogmaals duidelijk uitspreken.

Redactie Cabin Pressure.