Artikel Telegraaf schept verwarring.

In de Telegraaf  van woensdag 2 augustus stond een artikel over de vakbonden werkzaam voor het cabinepersoneel van de KLM, Martinair en Transavia, dat meer verwarring dan duidelijkheid schept.

Wat is er aan de hand?
Ja, FNV Bondgenoten heeft een uitgebreide brief geschreven aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat  over de verhoogde werkdruk bij de KLM Cabine werknemers. Dit heeft echter niets te maken met de concurrentie tussen vakbonden. FNV-leden hebben aangegeven dat de werkdruk sterk is toegenomen als gevolg van  de lagere bezetting (min één, purser in de sterkte) en het verkorte verlof (afronden van reiscycli). FNV Bondgenoten heeft dit probleem meteen opgepakt. Omdat we (nog) geen CAO-partij zijn, kunnen we het onderwerp niet in het reguliere overleg aan de orde stellen. Dus zijn we nagegaan waar de KLM in gebreke is gebleven. De KLM heeft verzuimd een Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit te voeren (wettelijke verplichting!). Dat hebben we aan de orde gesteld. We weten ons hierbij ook gesteund door vele niet FNV-leden.

Er is geen sprake van een ordinaire vakbondsoorlog. We doen gewoon ons werk, zoals we dat ook zouden doen zonder VNC en Unie.

De rest van het verhaal in de Telegraaf laten we maar voor de verantwoordelijkheid van deze krant. Verdwenen dossiers en mogelijk een verdwenen  kas, vakbondsbestuurders met dubbele agenda’s, het slaat gelukkig allemaal niet op ons.

Namens de redactie van Cabin Pressure,


Jan van den Brink
Vakbondsbestuurder burgerluchtvaart FNV Bondgenoten