FNV Bondgenoten wenst nieuw gekozen KLM-sectiebestuur van de VNC succes.

Op 4 augustus jongstleden is er bij onze collega-vakbond VNC een nieuw KLM-sectiebestuur gekozen, nadat in mei het vorige sectiebestuur door de ledenraad naar huis was gestuurd. Het zal voor het nieuwe sectiebestuur een zware taak zijn het vertrouwen van de leden terug te winnen, omdat onder een groot aantal VNC-leden en in de ledenraad nog veel beroering en frustratie heerst over hetgeen er in de afgelopen maanden is gebeurd. Omdat wij allemaal voor dezelfde baas werken en dezelfde belangen nastreven, wensen wij het nieuwe sectiebestuur vanzelfsprekend veel succes. We hopen op een wederzijds collegiale, professionele en stimulerende samenwerking.

In theorie zou de VNC-slogan ‘onverdeeld sterk’ moeten kloppen, echter de geschiedenis heeft aangetoond dat de praktijk anders is. Wij geloven dat twee bonden elkaar kunnen aanvullen en versterken. Uiteindelijk willen we beiden het beste voor het cabinepersoneel. Ideeën, benaderingswijze en organisatie kunnen verschillen, maar in goed overleg kunnen we een sterk front vormen tegen een zich steeds harder opstellende werkgever. We hopen dat de nieuwe bestuursleden er hetzelfde over denken en zich openstellen voor een vruchtbare samenwerking met de FNV.

De FNV is op dit moment al intensief bezig met de belangenbehartiging van het cabinepersoneel. Zo zal op 17 augustus as. bijvoorbeeld een FNV-afvaardiging een gesprek hebben bij de Inspectie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gebleken is namelijk dat de KLM haar wettelijke verplichting tot het opstellen van een Risico-Inventarisatie- en Evaluatierapport na de invoering van het loopbaanbeleid niet is nagekomen. Sterker nog: de KLM heeft al die tijd niets gedaan met de duizenden klachten die zijn binnengekomen in de hoop dat de kritiek na verloop van tijd wel zou verstommen. De bemoeienis van de Inspectie met deze zaak zou een doorbraak kunnen betekenen. (zie het bericht op deze pagina van 21 juli 2006)

Dit is slechts een van de zaken waar wij ons mee bezighouden. Veel meer informatie is te vinden op deze site. Achter ons staat de grootste, meest professionele en onafhankelijke vakbond van Nederland die ook individuele hulp verleent. Waar wij ons helaas nu nog niet mee bezig kunnen houden, zijn CAO-onderhandelingen, omdat het aantal leden nog ontoereikend is. Maar als het groeitempo van de laatste weken doorzet, hopen we over niet al te lange tijd erkend te worden als onderhandelingspartner. Naast onze collega’s van de VNC.

Verder hopen we dat het nieuwe hoofd Inflight Services, Erik Varwijk, de motivatie van het cabinepersoneel weer uit het dal weet op te krikken. De financiële targets zijn de afgelopen jaren ongetwijfeld gehaald, maar de lange termijneffecten in de vorm van loyaliteit en motivatie zijn desastreus. Er is de afgelopen jaren veel schade aangericht.

In andere sectoren is gebleken dat meerdere bonden ook méér kunnen bereiken. Het gaat er niet om wie de grootste is, maar dat de belangen van het cabinepersoneel zo goed mogelijk worden vertegenwoordigd. Op dit moment worden de poten onder onze stoelen weggezaagd door de KLM en het wordt tijd dat daar wat aan wordt gedaan. Met andere woorden: Gezamenlijk de schouders eronder! Het is nu of nooit!

Redactie Cabin Pressure