Gesprek met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

Vanmiddag, 17 augustus, heeft in Hoofddorp een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen FNV Bondgenoten en de Inspectie van Verkeer en Waterstaat. De aanleiding voor dit gesprek was onze brief aan V&W van 22 juni j.l., waarin we het nieuwe loopbaanbeleid in relatie tot de verhoogde werkdruk aan boord aan de orde stellen. (Zie ons nieuwsartikel hierover d.d. 21 juli 2006). De FNV delegatie bestond uit Jan van den Brink, Ruth Bijl, Wil Fortgens en Huib den Ouden.

Tijdens dit twee uur durende onderhoud is onze brief inclusief bijlagen uitgebreid besproken en hebben wij op alle hierin genoemde punten een diepgaande toelichting kunnen geven.

De inspectie heeft aangegeven onze brief zeer serieus te nemen. Zij wil de zaak voortvarend aanpakken en heeft hierover reeds volgende week een afspraak met Inflight Services van de KLM. Naar aanleiding van dat gesprek zullen wij wederom worden uitgenodigd, om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.

Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat de actieve inzet van FNV Bondgenoten in deze inmiddels bijna twee jaar durende kwestie, nu hopelijk snel leidt tot een daadkrachtige aanpak van de ontstane problemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de stand van zaken.

Redactie Cabin Pressure