Flexibiliteit is eindig.

Flexibiliteit is eindig.

Inmiddels zijn er meer dan 8000 cabin attendants . Allemaal hebben we een andere achtergrond, verschillende karakters, ambities en belangen. Eén ding hebben we gemeen met elkaar: We zijn aangenomen als visitekaartje van de KLM op haar vluchten, waarbij één van de belangrijkste criteria flexibilteit is.

Die flexibiliteit uit zich in de verschillende aspecten die het vliegen zo boeiend maken: Omgaan met vertragingen, passagiers met allerlei culturen, tijdsverschillen en werken op tijden dat ieder ander mens slaapt. Improviseren in onverwachte omstandigheden, landen bezoeken waar je buurman nog niet eens van gehoord heeft, en nog veel meer... Zonder een grote mate van flexibiliteit is hier niet mee om te gaan!

Ze strekt zich ook uit tot onze arbeidsvoorwaarden. Al enkele jaren staan we van allerlei kanten tegelijk onder druk. Op de meeste vliegtuigen werken nu minder CA’s met grotere aantallen passagiers doordat er meer stoelen in de toestellen zijn gezet. Onze taken worden steeds meer uitgebreid, bijvoorbeeld op security en CRM (customer relation management) gebied en de bezettingsgraden zijn steeds hoger. Sommigen van ons met een leidinggevende functie zijn voor hun gevoel teruggezet in rang, en de verlofdagen tussen vluchten door zijn verminderd.

Kort gezegd: de werkdruk is flink toegenomen en de tijd om bij te komen van het werk is tegelijkertijd afgenomen.

Wij, het cabinepersoneel, zijn nog steeds zeer flexibel en willen een goed resultaat neerzetten. We realiseren ons maar al te goed dat wij het gezicht zijn naar de klant. We willen goed werk leveren en waken over de veiligheid van de passagiers en onszelf. Doordat de KLM ons de laatste jaren allerlei instrumenten heeft afgenomen (voornamelijk: minder menskracht aan boord) en steeds meer taken door minder mensen wil laten doen, is de kwaliteit van ons werk echter ernstig afgenomen. Elke keer weer staan we onder druk om met beperkte middelen de vlucht tot een goed einde te brengen voor collega’s en passagiers. En we hopen dat er geen kink in de kabel komt, waardoor het fragiele bouwwerkje instort. Telkens als we denken dat de laatste bezuiniging nu wel geweest moet zijn, komt er weer een nieuwe om de hoek kijken.

Na jarenlang inschikken, slikken en een steeds grotere aanspraak makend op onze flexibiliteit, is het duidelijk merkbaar dat voor steeds meer hardwerkende collega’s het einde van de flexibiliteit in zicht, dan wel niet al ruim overschreden is. Het is niet toevallig dat juist deze zomer het ziekteverzuim ernstig is toegenomen. Vele collega’s voelen zich door het bedrijf in de steek gelaten, de grip op het privé leven wordt minder en de inhoud van de functie wordt gedevalueerd... Een ander teken aan de wand is, dat collega’s het nu voor het eerst in de geschiedenis hebben over het voeren van actie. Na jarenlang onderweg steun bij elkaar te hebben gezocht om hun beklag te doen over de omstandigheden waarin ze het werk moesten doen, lijkt het punt nu niet ver meer weg dat deze onrust zich gaat structureren en gevolgen zal hebben in de vluchtuitvoering.

Wij lezen slechts een paar dagen na een aankondiging van nog verdere vermindering van verlof, dat de KLM-Air France combinatie weer eens een zeer succesvol kwartaal achter de rug heeft. Dat maakt acceptatie van alle maatregelen nog een stuk moeilijker.

Wij, als flight safety en service professionals, willen weer kwaliteitswerk kunnen leveren. Wij willen alle nieuwe taken die ons worden toegeschoven ook op een behoorlijke wijze kunnen uitvoeren. We denken hierbij speciaal aan CRM, volgens de KLM zelf een zeer belangrijk onderdeel van ons werk, dat er echter vaak bij inschiet. Wij willen tevens dat we voor onze extra inspanningen evenredig worden beloond en dat het verlof dermate is, dat we dit beroep op niveau kunnen blijven uitoefenen tot aan de steeds hoger wordende pensioenleeftijd. Kortom, wij willen dat de KLM eindelijk inziet dat ze te ver doorgeschoten is in haar bezuinigingsdrang en dat ze haar loyale cabinepersoneel de juiste tools moet geven om de klant te binden, om het product waar te maken en om de veiligheid te garanderen.


Redactie Cabin Pressure.