Update van de gesprekken met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

Update van de gesprekken met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

Na ons onderhoud met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat op 17 augustus j.l. (zie ons nieuwsartikel hierover van diezelfde datum), heeft de Inspectie een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de KLM. Zoals bekend was het nieuwe loopbaanbeleid in relatie tot de verhoogde werkdruk aan boord hierbij onderwerp van gesprek.

De Inspectie is momenteel in afwachting van een aantal zaken die naar aanleiding hiervan door de KLM aan haar moet worden aangeleverd. Hierbij gaat het o.a. over het antwoord op de vraag waarom de KLM verzuimd heeft de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Bovendien wenst de Inspectie meer duidelijkheid over de door de KLM gevoerde communicatie met haar werknemers over de ontstane problematiek en de daardoor in het overleg ontstane impasse.

Inmiddels heeft de Inspectie van V&W ook zelf actie ondernomen en heeft een inspectie aangekondigd in de week van 18 september. Deze inspectie zal plaatsvinden op een long haul vlucht met een 747-Combi. Door een inspecteur zal worden gekeken naar de vele door ons genoemde en besproken knelpunten die zijn ontstaan door het –1 vliegen op deze machines.

In de week van 25 september zal er wederom contact zijn tussen de Inspectie van V&W en FNV Bondgenoten. Dan zal er een afspraak worden gemaakt voor de eerste week van oktober ter evaluatie van de bevindingen tijdens de inspectievlucht alsmede de verklaringen van de KLM. Wij houden u hierover uiteraard op de hoogte.

Redactie Cabin Pressure.