Algemene Ledenvergadering (ALV): dinsdag 21 november 2006

Algemene Ledenvergadering (ALV): dinsdag 21 november 2006 

Nu het ledenaantal flink gegroeid is en verder stijgt, willen we op een Algemene Ledenvergadering met onze leden van gedachten wisselen. Er spelen op dit moment veel zaken die ernstig ingrijpen in het welzijn en de motivatie van het cabinepersoneel. Op de ALV willen we nader ingaan op onze standpunten en de plannen voor de toekomst, maar ook van jullie horen wat er leeft. Voor velen zal het ook een eerste kennismaking zijn met de cabineafdeling van FNV Bondgenoten, de vakbondsbestuurders en actieve leden/cabinecollega’s. De datum is bepaald op dinsdagmiddag 21 november. Nadere informatie over tijdstip, locatie en agenda zal te zijner tijd per brief aan het huisadres worden gestuurd en op de website worden gepubliceerd.  

Schrijf deze datum alvast op, zodat je rekening kunt houden met het aanvragen van een vluchtverzoek/vrije tijd, dan wel het maken van afspraken. We vinden het belangrijk je op de hoogte te houden en je mening te horen, dus rekenen we op je komst!


Redactie Cabin Pressure