Oproep geen boordverkopen meer te doen: FNV-standpunt.

Oproep geen boordverkopen meer te doen: FNV-standpunt 

We hebben de (anonieme) oproep geen boordverkopen meer te doen als protest tegen het ingekorte reisverlof  langs zien komen. Op zichzelf een heel creatief idee. Een actievorm voor een sympathiek  doel, een actievorm die indien goed uitgevoerd, effect zal hebben.

Een actievorm ook die risico's met zich meebrengt. Wij willen dit noemen, niet om schrik aan te jagen, maar gewoon omdat iedereen goed moet weten hoe de juridische regels omtrent actievoeren zijn, om een juiste inschatting te kunnen maken van de risico's.

Bij een actie georganiseerd door een vakbond zijn de risico's voor de vakbond. Als FNV Bondgenoten actie voert, komen de eventuele claims op ons bureau. Vandaar dat bij de opmaat naar een door ons georganiseerde actie een aantal regels strikt in acht genomen worden. Onze juristen kijken dan mee met alle teksten die uitgaan.

Een voorwaarde voor een rechtmatige actie is bijvoorbeeld dat partijen uitonderhandeld moeten zijn. Een andere voorwaarde is dat de werkgever in kennis is gesteld van de actie en dat hij nog in de gelegenheid is om de actie af te wenden door bijvoorbeeld op de eisen in te gaan. Geen actie zonder duidelijke eisen.

Wij stellen daarom altijd een ultimatum, waarin aangegeven wordt aan welke eisen de werkgever moet voldoen om de acties te voorkomen.

Acties die niet door vakbonden zijn georganiseerd, worden ‘wilde acties' genoemd. Op zichzelf kunnen dat wel rechtmatige acties zijn. Indien ze echter niet rechtmatig zijn, kunnen de individuele werknemers aansprakelijk gesteld worden (dat is niet het geval bij acties georganiseerd door vakbonden). Indien de acties niet volgens de regels gevoerd worden, kunnen de actievoerende werknemers schadeclaims van de werkgever tegemoet zien. FNV Bondgenoten neemt dergelijke acties ook niet over.

De oproep die onlangs gedaan is (geen boordverkoop uitvoeren), voldeed zeker niet aan de eisen die gesteld worden aan een rechtmatige  actie. Het niet uitvoeren van een deel van de taken kan aangemerkt worden als een staking. Indien de staking niet rechtmatig is, kan de werkgever de actie als werkweigering aanmerken. De werkgever kan de actievoerende werknemers hierop aanspreken  (het is een grond voor ontslag op staande voet). 

Wat de werkgever werkelijk gaat doen, weet je nooit van te voren. Het gaat  om het incalculeren van de mogelijke gevolgen.

Ons advies: voer geen actie op deze wijze.

Bovendien: het is altijd beter een actie te voeren waaraan alle werknemers die te maken hebben met het verkorte reisverlof deel kunnen nemen. Nu komt de uitvoering van de actie neer op slechts een deel van het cabinepersoneel.

 

Redactie Cabin Pressure,