ALLE leden stemmen mee!

ALLE leden stemmen mee!

Een vraag die ons veel wordt gesteld als wij aan boord of elders in gesprek raken met collega's over het lidmaatschap van de cabinebond van FNV Bondgenoten, is waarin wij ons onderscheiden. Een goede vraag, want om alleen uit ontevredenheid en frustratie lid te worden van een vakbond of over te stappen naar een andere bond is niet goed.

Onze uiteindelijke doelstellingen komen grotendeels overeen met die van de andere bond, de VNC, namelijk goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Het verschil zit ‘m onder andere in prioriteiten en de beschikbaarheid van professionele en onafhankelijke onderhandelaars in dienst van FNV Bondgenoten. Een ander wezenlijk argument dat wij kunnen aanvoeren, is dat bij belangrijke beslissingen die het cabinepersoneel betreffen alle leden worden geraadpleegd. Dat kan bijvoorbeeld op een ledenvergadering of door middel van een schriftelijke raadpleging. Daarmee heb je zelf als lid direct zeggenschap over zaken die ons allemaal aangaan en zo heb je invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. We zullen je in voorkomende gevallen voorzien van alle informatie die nodig is om te komen tot een weloverwogen besluit. Open en eerlijk. Democratischer kan niet. Uit reacties van onze leden weten we dat dit gegeven vaak van doorslaggevende betekenis is om lid te worden van FNV Bondgenoten.

Tot nu toe wordt ons lot nog voor een groot deel bepaald door de ledenraad van de VNC, een groep van ongeveer 70 personen. Hoewel wij niet aan de goede bedoelingen van de individuele ledenraadsleden twijfelen, vertegenwoordigen zij slechts een gedeelte (de VNC-leden) van de 8500 man/vrouw cabinepersoneel. Bovendien zijn zij slecht persoonlijk te bereiken, omdat nergens postvakken of emailadressen te vinden zijn. Slechts een algemeen emailadres van de ledenraad is te vinden op de website van de VNC. Ook weten wij niets van hun persoonlijke standpunten over specifieke onderwerpen en motivatie. Verder is het algemeen bekend dat naarmate de zittingstermijn vordert, het opkomstpercentage op ledenraadsvergaderingen flink afneemt. Daarbij dient opgemerkt te worden dat VNC-leden iedere vier jaar een JV-dag inleveren voor de vakbondsdagen van de raadsleden.

Hopelijk kunnen we de stem van al onze leden zo snel mogelijk laten horen. Alle belangrijke besluiten zijn dan ook JULLIE besluiten. Óf we aan de onderhandelingstafel zullen aanschuiven is niet meer de vraag, maar wannéér. En wat ons betreft: Hoe eerder hoe beter. Twijfel daarom niet langer en word nu lid van FNV Bondgenoten!

Graag vernemen we ook jullie reacties naar aanleiding van dit onderwerp. Dat kan per e-mail aan , d.m.v. een ingezonden brief (aan hetzelfde emailadres) of op het forum (dit laatste is alleen voor leden).

 

Redactie Cabin Pressure