Presentatie op basiscursussen / Brief aan basiscursisten.

Al langere tijd geleden heeft de KLM ons, bij monde van mevrouw M. Kartman van Personeel en Organisatie, toestemming gegeven om ons op basiscursussen van nieuw cabinepersoneel te presenteren. Ondanks het feit dat er reeds sinds enkele weken nieuwe basiscursussen van start zijn gegaan, is het nog steeds niet mogelijk gebleken om in samenspraak met de afdeling opleidingen en de VNC te komen tot goede afspraken over de planning hiervan. A.s. maandag, 9 oktober, vindt er over dit onderwerp overleg plaats met betrokken partijen. De uitkomsten hiervan zullen wij natuurlijk bekendmaken op onze website. Tot dan beperken wij ons tot de publicatie van de brief die wij de huidige basis-cursisten deze week via hun postvakken hebben toegestuurd.

Redactie Cabin Pressure. 

Beste toekomstige cabine collega,

Graag willen we je via deze brief alvast kennis laten maken met de cabineafdeling van FNV Bondgenoten. Op korte termijn (medio oktober) komen wij bij jullie op de cursus langs om te laten zien wat FNV Bondgenoten voor jullie kan betekenen. Deze FNV delegatie bestaat uit  KLM-collega’s die uit eigen ervaring veel kunnen vertellen over de ins en outs van het beroep van steward(ess). Op dit moment zul je het waarschijnlijk heel druk hebben met het verwerken van veel algemene KLM-informatie, het leren van werkmethodieken en niet in de laatste plaats, je voorbereiding op je wettelijk verplichte Flight Safety-examen. Allemaal belangrijke zaken om straks je vak als Cabin Attendant goed uit te kunnen oefenen. We weten zeker dat dit je ook gaat lukken!

Je zult merken dat het heel prettig is om ondersteuning te krijgen van mensen met verstand van zaken als je eenmaal full-swing aan het werk bent. Bijvoorbeeld van een vakbond, die je met goede adviezen kan bijstaan in zaken (rondom) je arbeidsvoorwaarden. Hierbij kun je denken aan je salaris en je daggeld, maar ook aan zaken zoals werk- en rusttijden.

Vliegen is een prachtig vak, maar kan ook heel vermoeiend zijn. Denk maar eens aan ’s nachts werken en de jetlags waarmee je elke reis te maken krijgt. Wij, als cabine-afdeling van FNV Bondgenoten, maken ons sterk voor voldoende rust aan boord, thuis en op de route. Want om dit werk vol te kunnen houden, zeker op de lange termijn, zijn goede arbeidsvoorwaarden van levensbelang!

Als je lid wordt van FNV Bondgenoten ben je verzekerd van een directe stem in alle arbeidsgerelateerde zaken. De mening van alle individuele leden dient als uitgangspunt bij overleg en niet via getrapte constructies.

Nieuwsgierig? Om je meteen online aan te melden of voor meer informatie kun je alvast een kijkje nemen op onze website: www.cabinpressure.nl

We willen je heel veel succes wensen bij de voorbereidingen op je vliegende bestaan en hopen je snel te kunnen begroeten in gebouw 107!

Hartelijke groeten,
 
Namens de actieve leden van de cabine afdeling van FNV Bondgenoten: Annetje Koreman, Rik Butje en Esther Klasens.

Bestuurder FNV Bondgenoten: Ruth Bijl.