VNC Ledenraad stemt in met akkoord KLM/VNC.

De VNC ledenraad heeft afgelopen donderdag 5 oktober, tijdens de maandelijkse ledenraadsvergadering, ingestemd met het door de KLM en VNC bereikte akkoord inzake reisverlof, algebraïsch afronden en versneld vliegen.

Na de presentatie van het concept akkoord hebben wij onze leden en andere belanghebbenden opgeroepen commentaar te leveren op de hoofdpunten daarvan. Via emails, ingezonden brieven, discussies op de route en niet in de laatste plaats op het forum is het volgende beeld ontstaan:

  • Het veranderde omslagpunt m.b.t. het algebraïsch afronden, van 0.5 naar 0.4, wordt gezien als een farce. Er bestaat geen enkele garantie dat deze verandering in de zomerschema’s van 2007 het oorspronkelijke aantal verlofdagen zal opleveren voor de schema’s waarover men in het concept spreekt. Zoals een briefschrijver citeerde uit de brief van het KLM sectiebestuur van 18 september 2006: "Helaas kan de VNC de KLM niet verbieden om versneld vliegen in te zetten om schema’s te optimaliseren. Dat zou de KLM ook nu weer kunnen doen".
  • Op sommige reizen wordt het maximum reisverlof 2 dagen. Men vindt de afspraak om 1 dag reisverlof in te leveren op reizen waar eerder een minimum van 3 dagen reisverlof was afgesproken onbehoorlijk en onacceptabel. Het betreft hier negen(!) omlopen, te weten: LOS, ACC, ABV, DOH, ALA, TLV, CAI, THR, en KWI.
  • Het uitgangspunt dat de VNC hanteert "dat het bij onderhandelingen echter altijd een kwestie is van geven en nemen" is door veel collega’s in het verkeerde keelgat geschoten. Velen van hen schrijven dat er inmiddels genoeg gegeven is en dat de VNC zich door deze opstelling ongeloofwaardig maakt.
  • Men is zeer ontevreden over het feit dat er niets is afgesproken over compensatie met terugwerkende kracht van de dagen die ons zijn afgenomen tijdens de zomerdienstregeling.

Kort samengevat komen de reacties op het volgende neer: De afgesproken veranderingen waarvan men zeker kan zijn betekenen alleen maar een verslechtering t.o.v. de huidige situatie. (Zie de negen omlopen met slechts 2 dagen reisverlof). De veronderstelde "voordelen" uit het akkoord bevatten zoveel onzekere factoren en variabelen, dat het nog maar afwachten is hoe dat zich gaat vertalen in de zomerschema’s van 2007. En daarnaast kan men compensatie van de verloren dagen van afgelopen zomer wel vergeten.

Wij hebben de stellige indruk dat het gesloten akkoord geenszins overeenkomt met de wensen van onze cabinecollega’s. Men wil namelijk dat er nu daadwerkelijk iets wordt gedaan aan de verhoogde werkdruk die is ontstaan sinds de invoering van het protocol in 2004. Dat probleem wordt met dit akkoord niet opgelost. Als deze indruk juist is, maar dat is ter beoordeling aan onze leden, dan bewijst de VNC ledenraad met zijn instemming wederom overduidelijk niet representatief te zijn voor 8500 KLM Cabin Attendants.

Wij roepen alle ontevreden collega’s op om zich aan te sluiten bij FNV Bondgenoten. Zodra wij als Cabineafdeling van FNV Bondgenoten erkend worden, dan zullen wij al onze leden vragen naar hun mening alvorens er akkoorden gesloten worden met de KLM. Tot die tijd zullen we ons opstellen als buitenparlementaire oppositiepartij. In dat kader hebben wij de werkdruk ook onder de aandacht gebracht van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, waarmee wij op 16 oktober een vervolggesprek zullen hebben.

Redactie Cabin Pressure.