Vervolggesprek met Verkeer en Waterstaat over werkdruk.

Als vervolg op onze contacten met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat is er gisteren, maandag 16 oktober, wederom een ontmoeting geweest tussen de Inspectie en FNV Bondgenoten. Onderwerp van gesprek was onze brief van 22 juni j.l., die overigens op de site te lezen is. Dit, zoals bekend, aangaande de verhoogde werkdruk en de daaruit voortvloeiende problemen sinds de invoering van het nieuwe loopbaanbeleid in oktober 2004. Eveneens zijn de uitkomsten van twee inspectievluchten besproken. Het betreft twee 747 Combi vluchten van AMS naar BKK en van BKK naar AMS.

Namens FNV Bondgenoten waren bij dit twee uur durende onderhoud aanwezig Wil Fortgens, Ruth Bijl en Huib den Ouden. Er is in dit gesprek  ingegaan op nagenoeg alle punten die FNV Bondgenoten heeft genoemd in haar brief. Er zijn de klm aanbevelingen gedaan en er zijn de KLM termijnen gesteld om gehoor te geven aan deze aanbevelingen. Omdat het hier voor het grootste deel Flight Safety gerelateerde zaken betreft is het voor ons helaas niet mogelijk om inhoudelijk op deze zaken in te gaan.

Nogmaals excuus voor deze summiere informatie, maar we kunnen niet anders. Uiteraard blijven we de zaak nauwlettend en vol aandacht volgen en we blijven hierover in contact met Verkeer en Waterstaat. Zodra zich m.b.t. deze kwestie ontwikkelingen voordoen, dan brengen wij u uiteraard direct op de hoogte.

Redactie Cabin Pressure