Werven of niet werven op de Basiscursus

Als cabinebond van de FNV zijn we inmiddels – net als de VNC – begonnen met het werven van nieuwe leden op de basiscursus. Onze nieuwe collega’s kunnen nu dus een oprechte keuze maken tussen 2 vakbonden. We hebben al vele positieve reacties mogen ontvangen. Met name het grote democratische gehalte van de FNV spreekt zeer aan. Dat bij besluitvorming  iedere stem meetelt wordt als een positief punt ervaren.

De KLM bood ons ook de mogelijkheid om ons praatje te houden bij nieuw lokaal cabinepersoneel. Hier kunnen we kort over zijn: dit gaan we niet doen! Het is zinnig op deze plek even uit te leggen waarom we dat niet willen.

De cabinebond van de FNV is TEGEN het inzetten van lokaal cabinepersoneel. Wij vinden principieel dat KLM cabinepersoneel van de eigen arbeidsmarkt moet inzetten. 
Het argument dat onze werkgever aanbrengt – “het  is de wens van de passagier” – hebben we nooit onderbouwd gezien.
De inzet van lokaal personeel had wat ons betreft beperkt kunnen blijven tot een tolk boven de sterkte, dit bleek in de praktijk prima te werken. Extra probleem in de huidige opzet is dat je nu een collega, die druk bezig is met de service, van zijn/haar werk moet roepen.

Dat we aan boord goed samen werken met onze lokale collega’s staat buiten kijf, zo professioneel zijn we met z’n allen. Maar de werving van nieuwe bondsleden onder de Aziatische collega’s laten wij aan anderen over, die over de inzet van lokale mensen wellicht een andere mening hebben.


Redactie cabinpressure