Geen communicatie met FNV Cabine leden / Open brief aan Erik Varwijk.

Vijf weken na het versturen van onze welkomstbrief aan Erik Varwijk (zie nieuwsbericht van 17 oktober j.l.), is er een reactie gekomen die wij onderstaand weergeven. Als commentaar daarop publiceren we een open brief aan hem, die wij ook per post  verzonden hebben. We geven daarin uiting aan onze verbazing.

De reactie van Erik Varwijk:

Geachte dames en heren,

Allereerst hartelijk dank voor uw felicitaties. Ik ben zeer verheugd dat ik de kans krijg deze functie te mogen vervullen en realiseer mij dat ik voor een belangrijke taak sta.

Ik deel uw zorg over de onrust onder het cabinepersoneel en de verstoorde verhoudingen met de Groepscommissie. Echter, gegeven het feit dat FNV geen erkende gesprekspartner is voor Inflight Services, wil ik op dit moment niet overgaan tot een persoonlijk gesprek. In mijn nieuwe functie concentreer ik mij, naast de dagelijkse leiding, op de kennismaking met zoveel mogelijk collega’s uit het korps en de grondorganisatie en besteed ik veel aandacht aan de gevestigde overlegpartners.

Vertrouwende op uw begrip, dank ik u voor de moeite die u heeft genomen om uw brief te schrijven.

Met vriendelijke groet,

INFLIGHT SERVICES

Erik Varwijk
Executive Vice President


Open brief aan Erik Varwijk:

Geachte heer Varwijk,

Vijf weken na verzending van onze welkomstbrief aan uw adres hebben wij met verbazing uw reactie ontvangen en gelezen. Deze reactie roept veel vragen bij ons op.

Hoe verhoudt uw brief zich met uw uitspraak in het cabinejournaal van oktober 2006, dat communicatie over en weer een belangrijke pijler is in de relatie tussen u als CCM en ons als korps? In uw antwoord schrijft u dat u kennis wilt maken met zoveel mogelijk collega’s. Is dat dan met uitzondering van de collega’s die lid zijn van FNV Bondgenoten? U lijkt voorbij te gaan aan het feit dat deze mensen een substantieel deel uitmaken van het korps. Een georganiseerde groep van inmiddels zo’n 550 collega’s.

Verder schrijft u dat u zich concentreert op contacten met de grondorganisatie en de gevestigde overlegpartners. U negeert met uw opmerking m.b.t. “niet erkende gesprekspartners” de betrokkenheid van een grote groep mensen binnen uw organisatie. Cabinepersoneel dat zich grote zorgen maakt over hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

U wilt vooralsnog niet in gesprek komen met ons, de redactie van Cabin Pressure, collega’s met jarenlange vliegervaring. Zoals we u schrijven, we willen niet komen onderhandelen, we willen komen om kennis te maken en om ideeën uit te wisselen. Dat is toch ook één van uw eigen doelen voor de komende tijd, in gesprek komen met zoveel mogelijk medewerkers?

Misschien dat u op een later moment wél bereid bent om het gesprek met ons aan te gaan. Tot die tijd spreken we de wens uit dat onze betrokkenheid beter kan worden gewaardeerd dan ontkend en dat we beter met elkaar kunnen omgaan als medestanders dan als tegenstanders.
Dat is in het voordeel van ons allemaal!

Met vriendelijke groeten,

Redactie Cabin Pressure

Wil Fortgens, Anneke Kooijman, Huib den Ouden, Annetje Koreman, Constance Broertjes, Jos Emmerik en Boris Kester