Tegenwerking of Samenwerking?

De redactie heeft diverse reacties gehad n.a.v het VNC Magazine dat in de postvakken van alle collega’s ligt, ook in de postvakken van niet VNC-leden. Een voor de hand liggende vraag is uiteraard óf, en zo ja, waaróm de VNC kennelijk wél toestemming van de KLM heeft gekregen om hiervoor alle postvakken te gebruiken, terwijl de FNV dit geweigerd is? Er is de KLM derhalve weer verzocht om ook de postvakken te mogen gebruiken.

Het feit dat we actief worden tegengewerkt, blijkt ook uit een publicatie van de Groepscommissie, allen VNC-afgevaardigden. Daarin wordt gesuggereerd dat zij de klachten van het cabinepersoneel heeft aangekaart bij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, naar aanleiding waarvan er inspecteurs zijn meegevlogen op KLM-vluchten. Het is echter de FNV geweest die gesprekken is aangegaan met de Inspectie over de negatieve gevolgen van de bezuinigingen en het loopbaanbeleid. Laat daarover geen misverstand bestaan.

De praktijk leert, dat werknemers er wel bij varen, als er meerdere bonden aan onderhandelingen deelnemen. Wij zijn van mening dat dit ook zou kunnen gelden voor ons, cabine-personeel. De KLM doet er echter veel aan om de FNV buiten de deur te houden: we mogen niet in het Crew Centre folderen, men gaat niet in op verzoeken om te komen praten en de postvakken zijn verboden terrein. We wachten met spanning het antwoord af op ons verzoek tot erkenning als CAO-partij.

Nét zoals het bedrijf denkt, dat het in haar belang is om met slechts één bond te praten, zo denken onze collega’s bij de VNC dat het in het belang van het cabinepersoneel is, dat er maar één vakbond (lees VNC) is. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn in het belang van het cabinepersoneel, maar we weten allemaal wat daarmee is gebeurd. Wij willen daar wat aan veranderen en juist om die reden, hebben veel collega’s zich bij ons aangesloten. Wat ons nu verbaast, is dat ons dit kwalijk wordt genomen, terwijl de VNC dezelfde doelen op haar lijstje heeft staan. Natuurlijk is het zo, dat al die probleemkwesties in het verleden door de VNC zélf met de KLM zijn uitonderhandeld en zijn bekrachtigd door de Ledenraad. En we weten ook dat er een nieuw Bestuur zit dat er wellicht anders over denkt. Daar heeft de KLM echter geen boodschap aan. Die heeft immers de afspraken gemaakt met de VNC als organisatie en niet met de vertegenwoordigende personen van dat moment.

Het is zeker niet in het belang van de achterban dat we elkaar gaan tegenwerken, want dáár heeft alleen de KLM maar profijt van. Mede om die reden lijkt het ons van het grootste belang dat we met elkaar, VNC én FNV,  proberen om door samenwerking het beste te bereiken voor het cabinepersoneel!

Redactie Cabin Pressure.