Erik Varwijk bereid om ons te ontmoeten.

Zoals elders op deze nieuwspagina te lezen is, is er vanaf 17 september een correspondentie gaande tussen Erik Varwijk en ons, de redactie van Cabin Pressure. Als resultaat hiervan ontvingen wij deze week een brief van hem waarin hij het misverstand rechtzet dat hij niet bereid is om ons te ontmoeten. Het misverstand bestond eruit dat hij ons niet wilde ontmoeten als overlegpartner. Als KLM-collega’s zijn we echter van harte welkom. Omdat dit vanaf het begin af aan ook onze insteek is geweest, zijn we erg blij met zijn reactie.

Hieronder kunt u zijn brief lezen, alsmede ons antwoord daarop.

Redactie Cabin Pressure.


De brief van Erik Varwijk:

Geachte dames en heren,

In reactie op uw schrijven van 27 oktober jl. wil ik u laten weten dat ik zeker bereid ben u te ontmoeten, echter in uw rol als KLM-collega en niet als (niet erkende) overlegpartner.

Veel collega bemanningsleden zijn u hierin voor gegaan.

Vertrouwende hiermee het misverstand te hebben rechtgezet verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

INFLIGHT SERVICES

Erik Varwijk
Executive Vice President


Ons antwoord:

Geachte heer Varwijk,

Hartelijk dank voor uw reactie op ons schrijven van 27 oktober j.l..

Zoals u zelf al aangeeft hebben wij deze correspondentie nooit gevoerd als FNV Bondgenoten, maar als redactie van de website www.cabinpressure.nl. Om die reden hebben wij onze brieven aan u met onze eigen namen ondertekend. Tevens hebben wij gemeld dat we graag kennis met u willen maken en ideeën willen uitwisselen, als collega’s met jarenlange vliegervaring.

Gelukkig is dit misverstand nu de wereld uit en gaan wij graag in op uw uitnodiging om een ontmoeting met u te hebben. Omdat wij allen vliegen, zal het niet gemakkelijk zijn daarvoor een moment uit te zoeken dat ons allen schikt. Daarom hopen wij dat u ons op korte termijn wilt laten weten op welke datum u ons kunt ontvangen, zodat wij onze agenda’s daarop kunnen aanpassen.

Met belangstelling zien wij uw uitnodiging tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Redactie Cabin Pressure

Wil Fortgens, Anneke Kooijman, Huib den Ouden, Annetje Koreman, Constance Broertjes, Jos Emmerik en Boris Kester.