P in de sterkte

Op donderdag 2 maart heeft de Ledenraad geconcludeerd, bij handopsteking aan de hand van een vraagstelling in een nota van het sectiebestuur, dat de p in de sterkte (op alle machines) een onacceptabele situatie is.

Nu rijst de vraag waarom dit heugelijke nieuws niet op de website van de VNC geplaatst is?

Is men het vergeten of wordt het alsnog geplaatst? Wij hebben besloten onze achterban hierover in te lichten,  want die zal blij zijn te lezen dat niet alleen de GC, maar nu ook de VNC Ledenraad de mening van de achterban zo duidelijk overbrengt.

Aan het sectiebestuur de dankbare taak om dit bij de KLM voor elkaar te gaan krijgen. Gelukkig zijn er in het verleden wel vaker besluiten teruggedraaid die in de praktijk niet bleken te werken!

Redactie Cabin Pressure