Uitnodiging 16 mei

UITNODIGING

Beste collega's,

Sinds jaar en dag scoort de KLM hoog als het gaat om de verkiezing tot beste werkgever van Nederland. Maar steeds meer collega's realiseren zich de laatste tijd, dat onze arbeidsomstandigheden er ondertussen niet beter op worden.

Enkele voorbeelden:

  • het loopbaanbeleid, dat er o.a. voor zorgt dat op de meeste machines een CA minder werkt en de AP/P aan de kar staat, met alle extra belasting van dien.
  • het algebraïsch afronden van de reiscycli levert minder rusttijd op;
  • het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • het ontbreken van leeftijdsbewust personeelsbeleid

De optelsom van deze factoren - in combinatie met de afkalving van ons sociale stelsel - baart ons zorgen. Kun je nog gezond je pensioen halen? Om elkaar eens over de mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen bij te praten, organiseert FNV Bondgenoten een themaochtend onder de noemer

"Hoe vlieg je er gezond uit ?"

Naast een gezamenlijke discussie over het thema zal informatie worden verstrekt door een deskundige van het FNV, een organisatie met een jarenlange expertise in de relatie tussen werk en gezond ouder worden.

De bijeenkomst vindt plaats in het FNV gebouw (Radarport), gevestigd aan de Radarweg 60  te Amsterdam  (vlakbij station Amsterdam Sloterdijk)            

 Aanvangstijd is  10.00   uur, einde circa 12.30 uur          

 Voor consumpties wordt uiteraard gezorgd!

 Hopelijk tot de 16 e mei  !

 Redactie Cabin Pressure