Recht op informatie.

Eén van de redenen die nog weleens genoemd wordt waarom mensen lid blijven van de VNC is het fenomeen servicedesk. Het is zo makkelijk om even aan iemand van de servicedesk te vragen of iets wel of niet mag.

Heeft men zich ooit afgevraagd hoe het komt dat we zelf niet kunnen contoleren of een afspraak wel of niet gemaakt is en of iets wel of niet klopt?

We zijn eens gaan zoeken op Cabinet en geschrokken toen we constateerden dat er veel relevante informatie ontbrak. De laatste CAO dateert van ‘98-2000! Er zijn bijkomende afspraken gemaakt die niet terug te vinden zijn. Kortom, er is de KLM (en de VNC?) kennelijk alles aan gelegen om ons "dom" te houden. We hebben het hier overigens over "need to know" informatie om te kunnen controleren of de gemaakte afspraken wel nagekomen worden.

Wat zou moeten is dat al deze informatie terug te vinden is. Bij twijfel kun je dan zaken nazoeken en de KLM en groepscommissie (die toeziet op de juiste uitvoering van gemaakte afspraken) confronteren als blijkt dat men zich niet aan gemaakte afspraken houdt.

Kennis maakt macht!

Redactie Cabin Pressure.