Pamflet Ledenwerfaktie 

Hoe verder met de

arbeidsvoorwaarden KLM

Cabine?


De tijd zal het leren, maar misschien zijn de komende maanden wel van historische betekenis voor de toekomst van de arbeidsvoorwaarden van het KLM Cabine personeel.

De traditionele belangenbehartiger van het KLM Cabinepersoneel, de VNC, is alleen nog maar met zichzelf bezig. Het gaat om het overleven van bestuursleden. Alle tijd en energie gaat daaraan op.

De resultaten zijn zichtbaar. Na slechte akkoorden is een beleid geheel zoek.

Juist nu het meer dan ooit nodig is dat de KLM directie een sterke tegenpartij heeft.

Een tegenpartij die knelpunten aan de orde wil stellen.

FNV Bondgenoten wil deze

rol oppakken.

Een groep actieve cabineleden is al enige tijd bezig de zaak op de rails te zetten.

FNV Bondgenoten gaat het verminderde reisverlof als gevolg van het zogenaamde algebraïsch afronden van de reiscycli aan de orde stellen bij de KLM. Evenals de dubbelslachtige inhoud van de functie (assistent) purser (“p in de sterkte”), het vrijwel ontbreken van extra verlof voor ouderen en volstrekte onduidelijkheid over de bedoelingen met de talenrecurrent.

Er is echter nog 1 probleem: we hebben nog te weinig leden om CAO-partij te worden.  

Het ledenaantal groeit gestaag, maar te langzaam en nog te gering om een vuist te kunnen maken.

Blijf niet langs de kant staan kijken naar de volgende aflevering van de VNC soap.

Maar doe iets: word lid van FNV Bondgenoten.

Zorg voor een sterk en daadkrachtig alternatief!

Een professionele en open vakbond. Kies voor de FNV.

Het is nu of nooit!


D O E N !!!!

 
Ga naar www.cabinpressure.nl

Belanrijk!   Vermelden als werkgever: KLM Cabine

 
Redactie Cabin Pressure.