email-aktie 24 mei

Gisteren, 24 mei 2006, is er door de redactie van onze website www.cabinpressure.nl een eenmalige email-aktie ondernomen om alle KLM Cabineleden per email kennis te laten maken met de standpunten van FNV-Cabine, de andere vakbond van KLM Cabinepersoneel.

Wij, van FNV-Cabine, zijn geïnspireerde cabine-collega’s en zetten ons inmiddels een klein jaar in om te proberen uw belangen voor nu en in de toekomst veilig te stellen. Er heeft zich inmiddels een substantieel aantal leden bij ons aangemeld en het lijkt er nu op dat onze inspanningen daadwerkelijk vruchten gaan afwerpen! Wij hopen en vertrouwen erop binnenkort met de KLM aan tafel te zitten, om onze standpunten formeel duidelijk te maken. (zie ook de brief aan de heer Kooijman van 23 mei, gepubliceerd op deze site). Een enkeling laat jammergenoeg een negatieve klank horen over onze aktie van gisteren, dat is jammer. Maar de overgrote meerderheid van de reakties is bijzonder positief. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want we streven allemaal hetzelfde doel na: Betere arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

Deze positieve geluiden maken ons eager om door te gaan. Wij willen niet terugkijken op fouten die in het verleden gemaakt zijn, maar willen ons als gedreven mensen richten op de toekomst van ons allemaal. Wij hopen van harte dat u dat ook wilt. Dus maak die positieve geluiden van vandaag waar en meld u aan als lid. Lid van FNV Bondgenoten, het realistische alternatief!

 

Redactie Cabin Pressure