Update email-aktie van 24 mei.

Update email-aktie van 24 mei.

Naar aanleiding van onze email-aktie van woensdag 24 mei j.l., hierbij een korte update van de gebeurtenissen vanaf dat moment.

De redactie van Cabin Pressure is overspoeld met mails n.a.v. deze aktie. Gelukkig ontvangen we voornamelijk positieve geluiden. Er zitten echter ook bijzonder negatieve en emotionele reakties tussen. Vandaar deze openbare korte nieuwsbrief.

De kern van de bezwaren die in de negatieve reakties naar voren komt is eigenlijk tweeledig. In de eerste plaats zijn mensen verbolgen over de inhoud en strekking van de mailing en voelen zich niet aangesproken. Dat kan, want niet iedereen denkt over de beschreven actuele zaken hetzelfde, dat is duidelijk. In de tweede plaats stoort het sommigen dat we een ongevraagde mailing hebben gekozen als middel om onze standpunten onder de aandacht te brengen. Dat is zeer begrijpelijk en aan de betreffende personen is dan ook in een persoonlijke mail excuus aangeboden.

De KLM heeft het FNV Bondgenoten in het verleden verboden om haar standpunten met u te delen via de postvakken. Daar waar het de VNC wordt toegestaan met u te communiceren, wordt dat de FNV onmogelijk gemaakt. Ook werd het ons in eerste instantie niet toegestaan om folders uit te delen in het bemanningencentrum. Later werd dat gedoogd, maar alleen buiten op het bordes. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een eenmalige email-aktie waarbij we in één keer het gehele corps zouden bereiken. Dat dit niet de meest charmante vorm is om met u in contact te komen is duidelijk. Toch hebben we het gedaan. Aan iedereen die onze mail van 24 mei als ongewenst heeft ervaren, om welke reden dan ook, bieden wij excuus aan en benadrukken dat u, althans op deze manier, geen verdere informatie meer van ons zult ontvangen.

Gelukkig worden we gesteund en gemotiveerd door heel veel anderen en gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen of wilt u iets anders aan ons kwijt, laat het ons weten via

Redactie Cabin Pressure.