Zorgen om de arbeidsvoorwaarden/arbeidsomstandigheden.

Wij maken ons zorgen over de arbeidsvoorwaarden c.q. arbeidsomstandigheden voor het cabinepersoneel. Wij, als KLM Cabine afdeling van FNV Bondgenoten, hebben nog geen onderhandelingspositie en door een motie van wantrouwen, mag de voorzitter van de VNC niet meer onderhandelen. Alhoewel de voorzitter van de KLM sectie namens het KLM-sectiebestuur, als interim bestuurder, de onderhandelingen nog steeds mag voeren, wordt dit bestuur, eveneens door een motie van wantrouwen, niet meer gesteund door de achterban.

Twee vakbonden, die geen vuist kunnen/mogen maken naar de KLM. Gezien de uitkomsten van de laatste besprekingen, doet de KLM hier haar voordeel mee.

In augustus wordt er een nieuw KLM sectiebestuur bij de VNC gekozen. Wij hopen, dat dit bestuur straks een goed tegenspel zal kunnen bieden in de onderhandelingen met de KLM. Natuurlijk hopen we ook op een forse groei van het aantal leden van FNV Bondgenoten om, net als de VNC, een plek te krijgen aan de onderhandelingstafel bij de KLM. We zijn ervan overtuigd, dat de onafhankelijke vakbondsbestuurders van FNV Bondgenoten, samen met de actieve cabine-kaderleden, een belangrijke inbreng zullen hebben in de strijd met de KLM.

In de laatste VNC Ledenraadvergadering, heeft interim bestuurder van de VNC, Matthijs Wilmink, nog eens benadrukt, dat een gezonde concurrentie van een tweede bond in het belang is van het cabinepersoneel.

Wij hopen die kans te krijgen, ter verbetering van onze arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden!

Redactie Cabin Pressure