Reactie van de KLM op onze brief aan dhr. Kooijman.

Op 23 mei j.l. hebben wij ons in een schrijven gericht tot de heer W.E. Kooijman, Hoofd Personeel en Organisatie bij de KLM. Deze brief betreffende onze arbeidsvoorwaarden, is terug te vinden op de site onder "laatste nieuws".
 
Wij uiten in deze brief onze bezorgdheid en ontevredenheid over een aanatal arbeidsvoorwaardelijke afspraken en beperken ons bewust tot de meest knellende hoofdpunten. Tevens bieden wij ons aan voor het voeren van een verkennend gesprek daarover, om meer inzicht te krijgen in elkaars standpunten.
 
Op woensdag 7 juni hebben wij een reactie ontvangen bij monde van mevr. M.I. Kartman van de afdeling P&O. Deze brief staat hieronder afgedrukt. De inhoud, maar vooral ook de toon in deze brief is duidelijk. De KLM wenst geen arbeidsvoorwaardelijke zaken met ons te bespreken.
 
Dat is dom en jammer. Dom, omdat we ervan overtuigd zijn dat de huidige impasse in het overleg op alle fronten op termijn alleen maar verliezers zal opleveren. En jammer, omdat een situatie van verliezers ongetwijfeld zal resulteren in slechtere arbeidsvoorwaarden.
 
Wij, FNV Bondgenoten, weigeren dat te accepteren. Laat merken dat u ons daarin steunt!
 
Redactie Cabin Pressure.
 
De brief:
 
Geachte heer van den Brink,
 
Het is ons bekend dat u reeds enige tijd leden werft onder het Cabine personeel.
In uw brief verzoekt u om een gesprek teneinde met ons een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken te bespreken.
 
Alle zaken die u benoemt, zijn onderdeel van het "Loopbaanaccoord" dat wij in 2004 met de VNC zijn overeengekomen. Delen hiervan zijn, zoals u ongetwijfeld weet, in uitwerking onderwerp van gesprek in het arbeidsvoorwaardelijk overleg met de VNC.
 
Wij zijn dan ook niet bereid arbeidsvoorwaardelijke zaken aangaande het Cabine personeel buiten de arbeidsvoorwaardelijke tafel met u te bespreken.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
 
Personeel en Organisatie
MW. mr. M.I. Kartman
Hoofd Industrial Relations
Cc: VNC