Pensioenkeuze: eindloon of middelloon.

Beste leden,  

Dinsdag 13 juni j.l. heeft u, als deelnemer van het Cabinefonds van de Blue Sky Group, van hen een schrijven ontvangen. Hierin wordt de eindloon- en de middelloonregeling m.b.t. uw pensioen uitgelegd. Tevens wordt u gevraagd om uw keuze voor één van deze twee regelingen vóór 20 juli 2006 bekend te maken bij uw pensioenfonds.   

We kunnen ons voorstellen dat u deze termijn  kort vindt.  Velen van u hebben strakke vliegschema's. De keuze die van u gevraagd wordt in deze belangrijke kwestie, moet echter weloverwogen gemaakt worden.    

Wilt u advies over de voor u meest gunstige regeling, dan kunt u bellen met het telefoonnummer van de Blue Sky Group,  020-426 62 30.

Redactie Cabin Pressure