Waar blijft onze "up to date" CAO?

CAO, Collectieve Arbeids Overeenkomst of Collectieve Afschuif Overeenkomst?


Veel collega’s hebben de KLM en de VNC de laatste tijd benaderd met de vraag waar de meest recente CAO voor cabine personeel blijft. Op KLM intranet portal staat de CAO voor het grond personeel gepubliceerd van 2005-2007, terwijl die van het cabine personeel van 1998-2000 dateert!

De KLM geeft als antwoord dat de betreffende wijzigingen en aanvullingen staan beschreven in de CAO kranten, die recentelijk zijn uitgebracht en nog verwerkt moeten worden. Dat betreft dus de afspraken die er in het laatste CAO-overleg zijn gemaakt.  Maar hoe zit het dan met de voorgaande overeenkomsten?

Bij navraag bij de VNC zegt men dat er vertraging is ontstaan door ziekte van de KLM medewerker die daarvoor verantwoordelijk is. En ook dat vanwege belangrijke andere zaken(?) de VNC bestuurder er niet aan toegekomen is. Toch is er een half jaar geleden nog een eisenlijstje van de VNC bij de KLM neergelegd met betrekking tot een dreigend conflict (11 januari 2006).

Daarin staat bij ”CAO-teksten” vermeld: ”De tekst van het protocol 2000-2002 dient gereed te zijn op 1 februari 2006. De concept-teksten protocol 2002-2004 dienen bij de VNC te worden aangeleverd voor 1 maart 2006. Het concept verzameldocument van alle afspraken ten aanzien van het nieuwe loopbaanbeleid dient voor 1 februari 2006 bij ons (VNC) binnen te zijn. De concept-teksten van de protocollen 2004-2005 en 2005-2007 dienen voor 1 juli 2006 bij ons binnen te zijn”.

Hoe worden wij als werknemer geacht afspraken te controleren als die afspraken bij ons niet bekend zijn? En hoe kan de Groepscommissie haar controlerende taak in deze kwestie naar behoren uitvoeren? Iedere werknemer heeft recht op een CAO maar dan niet één uit de vorige eeuw!

Redactie Cabin Pressure

Nagekomen bericht d.d. 26 juli 2006.

Enkele dagen na plaatsing van het bovenstaande  artikel op onze website is onze CAO 2000-2002  gepubliceerd op www.myklm.org  Wij  hopen van harte dat de KLM deze voortvarendheid vasthoudt en ons binnenkort écht recente informatie verschaft!