Loopbaanleed....

Het is inmiddels alweer ruim twee jaar geleden dat de motie Loopbaanbeleid, pensioenen en bezuinigingen in de VNC-Ledenraad werd aangenomen. We denken dat er veel mensen zijn die er heel wat voor over zouden hebben om dit besluit ongedaan te maken.

Wat een ellende hebben we over onszelf afgeroepen! Sommige ledenraadsleden voorzagen de problemen die we nu kennen indertijd en hebben om die reden tegengestemd. Anderen lieten zich door voorzitter Popelier van de VNC meeslepen die de vergadering toeriep: "Als jullie niet voorstemmen besluit de KLM eenzijdig om de P in de sterkte tewerk te stellen"! Dat zo'n besluit niet eenzijdig kon worden ingevoerd, daar ging hij voor het gemak maar even aan voorbij. Hij zette daarmee de vergadering voor het blok, want hij moest en hij zou scoren. Er is de Ledenraad door hem ook altijd voorgehouden dat je beter vóór een vernieuwd loopbaanbeleid kon stemmen, want dan werd er niet gesneden in de WRR. Dat is wel even anders uitgepakt zeg! De champagneglazen van de overwinnings-toast bij de KLM waren nog niet opgedroogd of het algebraïsch afronden, in combinatie met sneller vliegen, werd voortvarend ingevoerd. Hoezo, niet snijden in de WRR?

Inmiddels is het een slagveld. De Groeps Commissie heeft al een half jaar geen overleg meer gevoerd met de bedrijfsleiding. Hoofd Inflight Services Jan Meurer, gaat per 1 september weg. Hoofd CCM Alice Stäbler, is al weg en veel Unit-Managers zijn ziek thuis. De VNC-Ledenraad heeft een motie van wantrouwen tegen het KLM-sectiebestuur aangenomen. Er is een splitsing bij de VNC ontstaan: De KLM-sectie aan de ene kant tegenover de andere secties (KLC, Martinair en Transavia). Bovendien kampt men met een groot ledenverlies aan de kant van de KLM-sectie. Veel collega's zijn gedemotiveerd en het arbeidsverzuim van het cabinepersoneel is sky high. Waarom dacht u dat u via alle beschikbare communicatie-kanalen wordt opgeroepen om meer produktie te maken deze zomer?

Onze nieuwe baas heeft vanaf 1 september een hoop te repareren. Gemotiveerde collega's om mee samen te werken en een laag arbeidsverzuim zijn namelijk duizend maal meer waard dan de bonus die Jan Meurer heeft ontvangen voor de puinhopen die hij op 1 september a.s. achterlaat. De FNV-Cabinebond biedt zich publiekelijk aan hierbij een rol te spelen, om er in de toekomst voor te zorgen dat wij allemaal weer met plezier naar ons werk gaan. Dat is in het belang van ons allemaal. En niet in de laatste plaats van onze werkgever, de KLM!

Redactie Cabin Pressure.