FNV Bondgenoten naar de rechter voor ex stand-by stewardessen.

FNV Bondgenoten is niet voor het eerst actief voor het KLM Cabine personeel. Zo'n tien jaar geleden, rond 1995, was ze dat ook al.

De activiteiten van destijds leverden een veelheid aan klachten over de KLM op van voormalige stand-by stewardessen, die bij het verkrijgen van een uiteindelijk vast dienstverband geen senioriteit meekregen bij hun inschaling. We praten over situaties die in aanvang zo'n dertig jaar geleden speelden en let wel: Een aantal van deze stand-by stewardessen koos destijds noodgedwongen voor een stand-by dienstverband, omdat men anders, na een vijf-jaars contract, de KLM verplicht vaarwel moest zeggen. Het was het één of het ander. Zo waren de regels en dat was, midden jaren zeventig, nog heel gewoon. De toenmalige belangenbehartigers van het cabine personeel verzetten zich daar blijkbaar niet tegen.

Er werden sindsdien verschillende processen gevoerd. Enkelen met hulp van de FNV, enkelen door de FNV zélf. In één zaak is men inmiddels volledig uitgeprocedeerd: Het proces van de dames van Rijswijk en Liefting. Dat is gewonnen.

Een volgende groep, die van de dames de Boer en van Mourik, met iets andere uitgangspunten dan die van van Rijswijk/Liefting, hebben we steeds bewust achter het proces van van Rijswijk/Liefting gehouden. Dit in de veronderstelling, dat de KLM de uitkomst van de eerste uitspraak ook wel zou willen toepassen voor de tweede groep. Rechters en advocaten verzochten ook om een volgorde in de processen. Helaas was de KLM niet bereid om de uitkomst van het proces van Rijswijk/Liefting breder toe te passen. De KLM stelde zich vanaf het begin af aan bijzonder halsstarrig op in beide zaken. Soms konden KLM-leidinggevenden hun frustratie nauwelijks verbergen. Men koos voor een strategie van tijdrekken en het zaaien van juridische verwarring.

Op 25 april 2006 was de mondelinge toelichting in het hoger beroep van het proces de Boer/van Mourik. De verwachting was toen, dat er op 8 juni j.l. een uitspraak zou zijn. Helaas stelde het gerechtshof de zaak uit, maar lang kan de uitspraak niet meer op zich laten wachten.

We zijn hoopvol, in de eerste plaats voor de groep betrokkenen die uit  ongeveer 25 leden bestaat. Bovendien hebben zich bij ons inmiddels diverse andere ex stand-by stewardessen gemeld, die wellicht ook een vordering hebben indien de uitspraak van het gerechtshof gunstig is. We wachten af.

Waar gaat het nu precies om?

Het voert te ver om inhoudelijk en technisch exact uit te leggen wat de eisen van de FNV in deze kwestie zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat het gaat om de vraag hoeveel dienstjaren uit de min of meer "gedwongen" stand-by periode van de betrokken ca's (men had tenslotte geen keus) worden meegerekend bij de uiteindelijke aanvang van het vaste contract. Het FNV gaat uit van 50% hiervan.

U merkt uit bovenstaand verhaal dat de FNV loyaal is aan haar leden. Zaken uit een schijnbaar "ver verleden" worden door FNV Bondgenoten juridisch op waarde geschat en tot een goed einde gebracht. In de zaak van Rijswijk/Liefting geloofde de FNV in het gelijk van beide dames. Ondanks felle oppositie van de KLM en een lange verbeten strijd, oordeelde de rechter na jaren uiteindelijk in hun voordeel. In de zaak de Boer/van Mourik zijn we ook overtuigd van een positieve afloop. Zoals u begrijpt zijn in deze zaak echter de laatste woorden nog niet gesproken. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Redactie Cabin Pressure.