Crisis bij de VNC, wij luiden de noodklok!!

Het wanbeleid bij de VNC van de afgelopen jaren, dat inmiddels heeft geleid tot de reeds maandenlang durende crisis binnen deze bond baart ons grote zorgen. Over deze verontrustende situatie hebben we in publicaties, brieven, folders en per email al menigmaal alarm geslagen, maar luiden nu de noodklok! Wij allemaal, lid of geen lid, zijn de dupe geworden van beslissingen en overeenkomsten in volle overtuiging genomen en ondertekend door de VNC. Een stevig en zorgvuldig opgebouwd huis van arbeidsvoorwaarden is in een paar jaar tijd verworden tot een zielige hoop stenen door toedoen van onbekwame bestuurders.

De crisis heeft gisteren, 20 juli, een onverwachte wending genomen, waadoor de VNC nu lijkt af te stevenen op een zeer snelle en roemloze ondergang. Wij presenteren u hierbij feiten waarvan we vinden dat iedereen ze moet weten. Of men nu wel of geen lid is van een vakbond, van de Unie, de VNC of de FNV, het belang van een ieder staat op het spel. De ontwikkelingen binnen de VNC hebben qua arbeidsomstandigheden een zo grote impact op ons allemaal, dat duidelijkheid en eerlijkheid nu geboden zijn.

Al een aantal weken gaat het gerucht dat een deel van de VNC zich wil afscheiden. Onder leiding van Henri Popelier zouden gesprekken gaande zijn tussen de secties van Martinair, Transavia en KLC en vakbond de Unie, met als doel zich daarbij aan te sluiten. Het gerucht alleen al deed de wenkbrauwen fronsen. De heer Popelier, altijd fervent voorstander en prediker van een onverdeelde vakbond, leek opeens van gedachten te zijn veranderd. Gisteren leek het gerucht waarheid te zijn. De VNC leden bij Martinair, Transavia en KLC hebben een brief ontvangen van hun respectievelijke sectie-besturen, waarin ze stellen de hoop op verbetering van de situatie bij de VNC te hebben opgegeven. Ze zijn allen lid geworden van de Unie en adviseren alle leden dit ook te doen. Op 16 augustus is er een vergadering waarin de Unie zich zal presenteren.

Bijna tegelijkertijd werd gisteren op de VNC-site een artikel gepubliceerd waarin Henri Popelier verklaart zijn voorzittersfunctie ter beschikking te stellen. Hij benadrukt daarbij niet geheel zonder reden zijn lange staat van dienst voor de VNC. Ondanks grote bezwaren van een zeer verdeeld interim sectie-bestuur van de KLM is het Algemeen Bestuur van de VNC vorige week al gesprekken gestart met hem over een afvloeiingsregeling, onder leiding van Maarten Hoelscher, zelf interim bestuurslid. De gesprekken vonden plaats in kleine kring omdat een aantal bestuursleden ziek, dan wel met vakantie was. Wat de uitkomsten van deze onderhandelingen ook zullen worden, een afvloeiingsregeling op dit niveau gaat in de tonnen lopen.

Henri Popelier heeft zich ontpopt als een wolf in schaapskleren en een regisseur van hoog niveau. Hij lijkt wederom met succes mede-bestuursleden voor zijn karretje te hebben gespannen. Niet de leden zijn de afgelopen maanden schijnbaar de inzet geweest van zijn activiteiten, maar Henri Popelier zelf. Het lijkt erop dat hij in zijn ziekteverlof van de afgelopen maanden een plan heeft ontwikkeld en uitgevoerd dat zijn weerga niet kent: De afbraak van de VNC.

De VNC heeft binnenkort geen geld en geen leden meer en zal genoodzaakt zijn zichzelf op te heffen. De heer Popelier zit er straks echter warmpjes bij door een hoogstwaarschijnlijk royale financiële deal met de VNC.

U neemt het ons waarschijnlijk niet kwalijk dat wij dit nieuws met u willen delen. We hebben er misschien zelfs te lang mee gewacht. Laat de explosie van de VNC niet uitmonden in een doorstart van oude bestuurders binnen de Unie! Die zullen u alleen kunnen trakteren op oude wijn uit nieuwe zakken. Laat u niet verleiden door mensen, die inmiddels hebben bewezen, uw arbeidsvoorwaarden alleen maar te verkwanselen!

Redactie Cabin Pressure.