ERKENNING !!!

Er is hard aan gewerkt. De steun van een alsmaar groeiend ledental gaf de doorslag en nu is het echt zo ver: FNV Bondgenoten is door de KLM officieel erkend als CAO-partij voor het KLM Cabinepersoneel! Dit is ons deze week namens de directie meegedeeld.

Ondanks het feit, dat FNV Bondgenoten nog geen erkende onderhandelaar was voor het cabinepersoneel, zagen steeds meer collega's de noodzaak van een sterke vertegenwoordiger voor hun belangen. We willen dan ook iedereen bedanken die FNV Bondgenoten de afgelopen jaren, maar vooral het afgelopen jaar, hun vertrouwen hebben geschonken. Zij hebben er mede voor gezorgd dat onze vakbond zo is gegroeid dat de KLM niet meer om ons heen kán en wíl. Proficiat!

De erkenning als CAO-partij is een mijlpaal voor zowel FNV Bondgenoten als voor het KLM Cabinepersoneel. Voor het eerst in de geschiedenis zal het cabinepersoneel niet alleen door de VNC, maar ook door een andere bond worden vertegenwoordigd. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit voor de toekomst zal bijdragen aan verbeteringen in arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Verder zal het zeker bijdragen aan het versterken van de ondersteuning van de binnenkort te kiezen leden van FNV Bondgenoten in de medezeggenschapsorganen van het bedrijf (Ondernemingsraad en Groepscommissie) .

Dit moment biedt een uitgelezen kans om alle niet-leden, die tot nu toe hun twijfels hadden over een lidmaatschap van FNV Bondgenoten, over de streep te trekken, want....  Hoe sterker onze basis, hoe beter we de belangen van ‘het korps' kunnen behartigen.

De champagne mag knallen! Daarna echter gaan we vol aan de bak voor het betere vakbondswerk. We zullen met je strijden om scheefgegroeide zaken recht te trekken en natuurlijk gaan we voor echte verbeteringen bij de komende CAO-onderhandelingen.

Redactie Cabin Pressure