Resultaten onderzoek Inspectie Verkeer en Waterstaat naar werkdruk

In juni 2006 heeft FNV Bondgenoten contact gezocht met de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) om een onderzoek in te stellen naar de verhoogde werkdruk bij KLM Cabine en het uitblijven van maatregelen om de werkdruk te verminderen. De bevindingen van IVW zijn inmiddels aan ons teruggekoppeld. 

De bevindingen van de Inspectie zijn divers en leiden niet tot directe acties. Bovendien rapporteert men nogal in algemeenheden. Daarnaast blijven (deels begrijpelijk) flight safety-gerelateerde onderwerpen onbesproken. Dat is jammer. Afhankelijk van vlucht en bestemming ervaart slechts een deel van het cabinepersoneel een verhoogde werkdruk, zo zou blijken uit waarnemingen tijdens een observatievlucht en uit gesprekken met verschillende cabinebemanningen. Hoe groot dat deel is, vermeldt men niet. Ook relateert de Inspectie enkele observaties op het gebied van flight safety niet aan de veranderde cabinesamenstelling. Wij vragen ons af of één of twee observatievluchten voldoende zijn om hiervan een goed beeld te krijgen.

Ons doel, de KLM aan te zetten tot het nemen van actie om de werkdruk te verminderen lijkt, althans via deze weg, weinig succes op te leveren. Bijkomend probleem is dat veel zaken die mogelijk leiden tot de ervaren hogere werkdruk door KLM en VNC zijn overeengekomen en dus voor dit moment als vaststaand feit dienen te worden geaccepteerd.

We gaan niet bij de pakken neerzitten. De honderden IFR’s die aan KLM en GC zijn geschreven en de aanhoudende signalen die wij van jullie krijgen, bewijzen dat er wel degelijk iets aan de hand is. Bovendien ervaren wij, in de vakbond actieve collega’s, het zelf aan den lijve. Gezamenlijk onderzoek van KLM en Groepscommissie heeft de problemen zelfs aangetoond, maar adequate maatregelen zijn niet getroffen. Het gaat hier niet alleen om de gevolgen van de “purser in de sterkte”, maar ook om versneld vliegen en algebraïsch afronden, slechte pauzeregelingen, zware Europa-bips en extra security-taken.

Daarom beraden wij ons op vervolgstappen. Die hebben als doel KLM te overtuigen van de noodzaak iets te doen aan de onrust en de ontevredenheid over de werkdruk. Zo zijn we in overleg met een extern bureau dat is gespecialiseerd in arbeidstijden en veel kennis heeft van de luchtvaart. Verder beschikt FNV Bondgenoten over een programma om werkdruk te meten, de zogenaamde Quickscan Werkdruk. Met de handreikingen van het bureau en de uitkomsten van de Quickscan verwachten we voldoende inhoudelijke argumenten te verwerven voor onze verdere aanpak van het werkdrukprobleem.

Het is zaak goed beslagen ten ijs te komen bij de CAO-onderhandelingen die binnenkort gaan beginnen. We willen de KLM doordringen van het feit dat het in haar belang is onze klachten serieus te nemen en samen met ons op zoek te gaan naar aanvaardbare oplossingen. Daarover maken we graag afspraken. We houden je op de hoogte.

Redactie Cabin Pressure