Extern adviesbureau onderzoekt WRR

Wanneer we goed voorbereid aan de CAO-onderhandelingen willen beginnen, is het zaak tot in detail op de hoogte te zijn van de Werk- en Rusttijdenregeling (WRR) zoals die geldt voor het KLM-Cabinepersoneel. Om die reden heeft de cabine-afdeling van FNV Bondgenoten een specialistisch adviesbureau opdracht gegeven de regeling te inventariseren en de effecten van arbeidstijden in combinatie met het werken in vliegtuigen te onderzoeken.

De gevolgen van de WRR op het plezier in het werk, onze gezondheid en privé-leven zijn groot. In combinatie met diverse bezuinigingsmaatregelen ondervinden zelfs collega's die nog niet lang vliegen tegenwoordig al snel de nadelige gevolgen van het werk. We moeten met minder mensen meer werk doen en krijgen daar bovendien minder vrije tijd voor. Schema's worden zo strak gepland, dat er van enige flexibiliteit geen sprake meer is. De vraag is hoelang we dit volhouden. De signalen die wij krijgen van onze leden spreken voor zich. Toch gebeurt er op dit moment weinig tot niets om de vele klachten die zijn geschreven in honderden Inflight Reports te verhelpen.

Het onafhankelijke adviesbureau dat voor ons onderzoek gaat doen naar de WRR heeft zich gespecialiseerd in werktijdregelingen en heeft veel kennis van de luchtvaartbranche. Het gaat de toepasselijke regelgeving en achtergronden van de WRR inventariseren teneinde deze meer inzichtelijk te maken. Daarbij wordt ook de nieuwe Europese regelgeving op dit gebied meegenomen omdat deze in de toekomst zeker van invloed zal zijn op de bestaande WRR. Bovendien brengen de onderzoekers de huidige stand van de wetenschap in kaart op het gebied van werktijden in de luchtvaart in relatie tot vermoeidheids-, gezondheids- en sociale effecten. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek kan in de toekomst besloten worden tot specifieker onderzoek.

Het door ons geïnstigeerde onderzoek door de Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft tot op heden weinig concreets opgeleverd. (zie nieuwsbericht van 19 januari). We geven echter niet op en zijn vastbesloten de KLM te overtuigen van de noodzaak een eind te maken aan onwenselijke situaties als gevolg van de WRR en de genomen bezuinigingsmaatregelen. Vandaar dit onderzoek. In ieders belang, niet in de laatste plaats dat van de KLM.

Redactie Cabin Pressure