Nieuwe contributieregeling per 1 januari 2007

De contributieregeling bij FNV Bondgenoten is per 1 januari 2007 veranderd.

De belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje:

  • Alle nieuwe leden kunnen gebruik maken van een introductieaanbod. Dat wil zeggen een introductielidmaatschap van 6 maanden voor 25 Euro. Na deze 6 maanden betaalt een lid contributie volgens het geldende tarief. Van dit aanbod kan overigens maar eenmaal gebruik worden gemaakt.
  • FNV Bondgenoten introduceert het cadeaulidmaatschap. Het woord zegt het al; je kunt iemand een lidmaatschap cadeau geven. Ook hiervoor geldt het tarief van 25 Euro voor 6 maanden. Het lid besluit na 6 maanden vervolgens overigens zelf over een eventuele voortzetting.
  • Er wordt een zgn. wervingspremie van 9 Euro uitbetaald aan leden die een nieuw lid werven, zodra het nieuwe lid de gewone contributie gaat betalen. Gaat het om leden van andere bonden die overstappen naar FNV Bondgenoten, dan vindt uitbetaling van deze premie direct plaats.
  • Wanneer leden van andere bonden aansluitend overstappen naar FNV Bondgenoten, dan worden de elders opgebouwde rechten voor juridische bijstand meegenomen. Zij ontvangen dan via FNV Bondgenoten direct gratis rechtsbijstand op het gebied van arbeidsgerelateerde zaken (arbeid, inkomen, letselschade en beroepsziekten). Dit geldt alleen wanneer zij vanaf het begin van hun lidmaatschap bij FNV Bondgenoten de gewone contributie betalen. Bij gebruikmaking van de zgn. introductieaanbieding of het cadeaulidmaatschap zoals hierboven beschreven, geldt deze interessante uitzondering niet.
  • Alle leden betalen een maandcontributie van 1 % van hun bruto maandinkomen, met een maximum van 15 Euro per maand. Deeltijders wijzen we expliciet op het "aanvraagformulier 1 % regeling" dat aangeklikt kan worden op de aanmeldpagina van FNV Bondgenoten. Je komt terecht op deze digitale aanmeldpagina via de knop "word nu lid" rechts bovenaan elke pagina van onze website.

Voor alle duidelijkheid hieronder de nieuwe contributiebedragen voor je op een rijtje.

 

Bedrag per maand in €

Acceptgiro en overig

Incasso

Leden van 23 jaar en ouder

15,20

15,00

Leden van 19 t/m 22 jaar

10,20

10,00

Introductieaanbieding

€ 25,00 voor zes maanden

Cadeaulidmaatschap

€ 25,00 voor zes maanden

We hopen met deze nieuwe regeling op nog meer nieuwe leden bij de KLM Cabine afdeling van FNV Bondgenoten! Met vragen kun je terecht op

Redactie Cabin Pressure.