De wet van de grote getallen

Het is een bekend verschijnsel dat veranderingen meestal worden gevolgd door gewenning. Maar gewenning betekent niet altijd dat je gelukkig bent met de situatie die is ontstaan. Wat kunnen we doen om niet te berusten in de gewenning?

We zijn “gewend” aan het loopbaanbeleid, “gelukkig” met bijvoorbeeld de promotiemogelijkheden voor 1- en 2-banders, maar óngelukkig met o.a. de talenrecurrent en de verstrekkende gevolgen van de purser in de sterkte. Gewenning zal ongetwijfeld ook optreden bij de klachten over het 7-blokkensysteem op Europa.

Kort na de invoering van een vernieuwd product, een nieuw vliegtuigtype, andere arbeidsomstandigheden of een gewijzigd proces schrijven we ons helemaal suf aan Inflight Reports. Waar knelpunten zonder extra kosten kunnen worden verholpen is over het algemeen snel een oplossing voorhanden. Echter, waar het bezuinigingen betreft, ligt de zaak moeilijker. Als we dan ook nog eens, na verloop van tijd, ophouden met het melden van de problemen die wij ervaren, lijkt het alsof er niets meer aan de hand is. Terecht zal de KLM dan kunnen zeggen dat er nagenoeg geen klachten meer binnenkomen over een bepaald onderwerp. Toon dan nog maar eens aan dat er wel degelijk iets moet veranderen. 

Schrijfmoeheid is een bekend verschijnsel. Hoe vaak blijf je schrijven over hetzelfde, steeds terugkerende probleem? Ons advies: ALTIJD! Iedere vlucht weer. We moeten er voor zorgen dat het geluid niet verstomt! De KLM-cabineafdeling van FNV Bondgenoten maakt zich daar hard voor. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij zijn de klachten van cabinepersoneel in de vorm van Inflight Reports aan bedrijf én Groepscommissie*. Honderden, maar liever nog duizenden - in een niet aflatende stroom. Net zolang totdat het probleem op een acceptabele manier is opgelost. Statistieken en getallen zijn van grote betekenis voor het bedrijf en uiteindelijk ook voor de vakbond en dus voor jou. IFR’s zijn hierbij van onschatbare waarde. Een probleem waar niet meer over geschreven wordt, is in de ogen van de KLM opgelost. Ook jullie bevindingen in de vorm van emails aan de redactie en opmerkingen op het forum zijn natuurlijk belangrijk.

Het schrijven van IFR’s is niet voorbehouden aan pursers en seniorpursers. Iedereen kan en mag ze schrijven. We roepen daarom met name ook 1- en 2-banders op gebruik te maken van de mogelijkheid het bedrijf te laten weten wat er in jouw ogen mis is, waar je steeds weer tegenaan loopt of wat er feitelijk is fout gegaan op een bepaalde vlucht. Vraag indien gewenst je (senior)purser om advies. Houd het kort en zakelijk. Vermeld “Kopie GC” op het formulier. Verwacht geen antwoord van het bedrijf, maar laat dat je niet weerhouden van het schrijven van een IFR.  Hier telt de wet van de grote getallen.  


*(In de Groepscommissie zullen vanaf 1 juni 2007 ook leden van FNV Bondgenoten zitting hebben. Ook hier geldt de wet van de grote getallen: hoe meer stemmen op een kandidaat van FNV Bondgenoten, hoe beter we je kunnen vertegenwoordigen!)

Redactie Cabin Pressure