CS-dagen: Flexibiliteit voor de KLM betaald uit onze portemonnee !

Bij alle collega’s worden er soms dagen op de CS-teller bijgeschreven bij vluchtverstoringen en vertragingen. Voor veel deeltijders (80% en 67%) leidt de berekening van een reiscyclus er bovendien toe, dat er bij vrijwel elke cyclus fracties van verlofdagen (0,25, 0,5 of 0,75) op deze teller worden bijgeschreven. Iedereen heeft er dus incidenteel of structureel  mee te maken: CS-dagen.

csvoorbeeld400

Voor iedereen geldt dat deze dagen een compensatie in vrije tijd zijn voor geleverde arbeid. Met andere woorden: Ze zijn dus geld waard, óns geld! In een ver verleden zijn er door de VNC en de KLM afspraken gemaakt over deze CS-dagen. Zo mocht bijvoorbeeld de teller niet hoger staan dan 5 en bovendien mocht de KLM bepalen wanneer ze uitgekeerd werden. Overleg was mogelijk, maar nooit met garanties. Die maximumstand van 5 was een “bescherming” voor ons. De vrijheid om ze naar believen uit te keren gaf de KLM flexibiliteit. Iedereen tevreden zou je denken. De realiteit pakte echter anders uit.

In de loop der jaren is de maximumstand van 5 CS-dagen volledig uit het oog verloren. Er zijn voorbeelden bekend van collega’s met standen van 10, 15 of nog hoger. En dat zijn geen uitzonderingen. Daarnaast is de KLM de CS-teller gaan misbruiken om in tijden van krapte met zo min mogelijk personeel de schema’s sluitend te krijgen. Met alle gevolgen van dien. Zie je de ene week in “plan&go” uitgekeerde CS-dagen in je rooster staan, de week erop zijn ze er weer uitgehaald. Je blijft aan het plannen en regelen op die manier. Daar is die flexibiliteit in de afspraken van destijds natuurlijk nooit voor bedoeld geweest. Een eenzijdig en volstrekt oneigenlijk gebruik dus van onze CS-dagen (lees: Ons Geld).

Wat betekent dit nou in de praktijk voor ons als werknemers? Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat de KLM haar flexibiliteit deels haalt uit onze CS-dagen (lees: Ons Salaris). Iedereen heeft ermee te maken, maar met name deeltijders leveren salaris in voor vrije tijd, die nota bene door het bedrijf wordt uitgekeerd wanneer het háár uitkomt. Maak het maar eens tastbaar. Reken maar eens uit wat jouw CS-tellerstand waard is in harde Euro’s.

De situatie zoals die nu bestaat is voor ons onacceptabel en moet onder de loep worden genomen. Het is daarom ook één van de speerpunten van het beleid van de KLM Cabine afdeling van FNV Bondgenoten, die bij het komende CAO-overleg dit voorjaar zal worden besproken. Van één ding kun je verzekerd zijn: Onze professionele onderhandelaars laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. Die tijd is voorgoed voorbij!

Redactie Cabin Pressure.