Even voorstellen: De actieve KLM Cabine collega's van FNV Bondgenoten.

Via de website, maar ook op de route benaderen collega's ons regelmatig met de vraag wie er achter de schermen actief zijn bij FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. We hebben er wel eens eerder over geschreven, maar in het kort nogmaals een introductie van de mensen die zich inzetten en hun rol daarbij. Voor de duidelijkheid: We zijn allemaal cabine collega's, waarbij alle functies binnen het korps vertegenwoordigd worden. Sommigen van ons hebben functies (gehad) binnen de Groepscommissie, de Ledenraad van de VNC en de Ondernemingsraad. We zijn meer- en minder ervaren, maar allemaal vastbesloten om onze gezamenlijke belangen te beschermen. Iedereen vanuit zijn of haar achtergrond en expertise. 

fnvkadergroep2

Allereerst hebben we natuurlijk deze website. Die wordt beheerd en onderhouden door een team van redactieleden. Dit team schrijft en plaatst alle nieuws-artikelen, beheert het forum, verzorgt de plaatsing van ingezonden brieven van derden en beantwoordt de vele mails die via de site binnenkomen. De redactieleden zijn: Annetje Koreman, Huib den Ouden, Boris Kester, Luuk Schelleman en Jos Emmerik. De technische redactie wordt  verzorgd door Lisette Giesen.

De KLM heeft in het najaar van 2006 aangegeven accoord te gaan met het geven van voorlichtingspresentaties op basiscursussen. Degenen die zich bezighouden met de inhoud en de presentatie daarvan zijn Annetje Koreman, Stefan Geerlings,  Marck de Jonge, Rik Butje, Ester Klasens, Maarten van de Riet, Astrid Jansen, Lottie Bakker en Huib den Ouden. De presentaties zijn gestart in oktober 2006 en zijn zeer succesvol.

We hebben in onze gelederen ook mensen die zich bezighouden met arbeidsvoorwaardelijke zaken. Wil Fortgens is daarin actief. Zij houdt zich onder andere bezig met individuele belangenbehartiging. Wil is samen met Huib den Ouden ook betrokken bij het maandelijkse arbeidsvoorwaardelijke overleg met de KLM en de CAO onderhandelingen die 30 maart 2007 gestart zijn. Zij zullen onze onderhandelaar Leen van der List terzijde staan. Luuk Schelleman is actief in de PBS werkgroep en zal daarbij binnenkort versterking krijgen. Petra Fraanje, onze zgn. "juridische denktank", legt zich samen met Luuk Schelleman en Maarten van de Riet toe op alles wat met de WRR te maken heeft. In het verlengde daarvan liggen aktiviteiten op het gebied van Personeel en Organisatie. Maandelijks komen we bij elkaar waarbij we alle lopende zaken op alle hierboven genoemde gebieden in gezamenlijkheid bespreken.

Daarnaast houden we ons natuurlijk allemaal bezig met ledenwerving in bredere zin. We doen dat allemaal op onze eigen manier. Op het bemanningencentrum met flyers, aan boord, op de route, via mail, de website, noem maar op.

Wij worden in al onze aktiviteiten ondersteund door Leen van der List en Maaike Zorgman, twee zeer bekwame bestuurders/onderhandelaars  van FNV Bondgenoten. Daarnaast stelt FNV Bondgenoten deskundigheid ter beschikking aan iedereen die lid is. Het gaat hierbij onder andere om belastingadvies, pensioenadvies, financieel advies en juridische bijstand. Meer informatie daarover kun je lezen in diverse artikelen op deze website of kan worden verkregen via .

We hopen door deze publicatie minder anoniem te zijn. Alle namen die je hier leest en de gezichten die je ziet op de foto kun je tegenkomen op de site, als auteur van een nieuwsartikel, wanneer je ons mailt of tijdens een reis op de route. Spreek ons alsjeblieft aan op wat we doen! We willen graag in discussie komen en blijven met onze doelgroep: KLM Cabinepersoneel.

Zeker nu we erkend zijn als CAO-partij hebben we daadwerkelijk invloed gekregen. En door middel van de CAO onderhandelingen die 30 maart 2007 gestart zijn willen we samen strijden voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden! Onze speerpunten daarvoor kun je lezen onder de knop "speerpunten" in het hoofdmenu. Bovendien kun je de exacte CAO voorstellenbrief die we de KLM hebben overhandigd downloaden. We zijn voor transparantie! Daarnaast willen we iedereen bedanken die tijdens de verkiezingen voor Groepscommissie 31 en de Ondernemingsraad heeft gestemd op één van de kandidaten van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. It's time for a change!!

Mocht je als lid zelf behoefte hebben om aktiviteiten te ontplooien, laat het ons dan weten via   Alle inbreng is van harte welkom. En voor alle informatie over onze aktiviteiten verwijzen we je graag naar www.cabinpressure.nl

Tot ziens op de website, op Schiphol of op de route!

Met vriendelijke groeten,

Rik Butje, Wil Fortgens, Stefan Geerlings,Ester Klasens, Luuk Schelleman, Jos Emmerik, Annetje Koreman, Huib den Ouden, Petra Fraanje, Boris Kester, Marck de Jonge, Maarten van de Riet, Lisette Giesen, Lottie Bakker, Astrid Jansen, Frank Tabbers, Maaike Zorgman en Leen van der List.