Concurrent of medestrijder?

Naast de VNC is nu ook FNV Bondgenoten partij bij het CAO-overleg en stelt zij kandidaten beschikbaar voor Groepscommissie en Ondernemingsraad. De vertegenwoordiging van het KLM-cabinepersoneel ondergaat de grootste verandering in 60 jaar. Dat is niet niks. We realiseren ons dat sommigen moeten wennen aan het idee niet meer “onverdeeld sterk” te zijn. Uit gesprekken met hen blijkt dat hun bedenkingen vaak berusten op vooroordelen en misverstanden.

Onze collega vakbond heeft in de afgelopen decennia veel voor het cabinepersoneel weten te bereiken. Door diverse oorzaken is er echter onrust ontstaan en zijn veel leden niet meer tevreden met de ooit zulke goede arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden, met als gevolg dat er een nieuwe speler bij is gekomen: de KLM-cabineafdeling van FNV Bondgenoten. Niet omdat we het beter weten, maar omdat we het anders willen.

Een opmerking die we soms horen, is dat we nu niet meer “onverdeeld sterk” zijn. Dat zou betekenen dat we verdeeld, dus “zwak” zouden zijn. Dat zien wij en onze leden anders. Juist door een frisse kijk op zaken kun je tot andere inzichten en op vernieuwende ideeën komen. Dat is uitdagend voor alle partijen. Het houdt iedereen scherp en voorkomt dat je versuft. Bovendien is het in andere bedrijfstakken de gewoonste zaak van de wereld dat de medewerkers door meerdere bonden vertegenwoordigd zijn. Zij zijn per definitie niet slechter af.

Er bestaat een vooroordeel dat FNV Bondgenoten, in tegenstelling tot de VNC, geen categoriale bond is en daardoor te algemeen zou zijn of teveel gedicteerd zou worden door de hoofdorganisatie. Inderdaad, we zijn geen categoriale bond, maar de KLM-cabineafdeling van FNV Bondgenoten is wél een zelfstandig opererende tak van de FNV-organisatie die, onder bepaalde randvoorwaarden, haar eigen beleid bepaalt en bestaat uit collega’s in alle functies, gesteund door ‘dedicated’ vakbondsbestuurders. En omdat we een onderdeel zijn van de grootste Nederlandse vakorganisatie kunnen we altijd terugvallen op de daar aanwezige deskundigheid op vele gebieden. 

De uiteindelijke doelen van beide bonden zijn dezelfde: het best haalbare bereiken voor het cabinepersoneel. Het verschil zit in de accenten, de organisatie, de communicatie en de inspraak van de leden. Bij FNV Bondgenoten hebben álle leden inspraak bij belangrijke besluiten en vertalen we de geluiden van onze leden in speerpunten. De onafhankelijke en ervaren vakbondsbestuurders worden bij onderhandelingen bijgestaan door gespecialiseerde kaderleden. Dat zijn cabinecollega’s in alle functies.

De eerste formele en informele contacten tussen VNC en de cabineafdeling van FNV Bondgenoten zijn inmiddels gelegd. Samen moeten we straks de CAO-onderhandelingen met de KLM aangaan.

En tenslotte, hoe je er ook over denkt, er is geen weg terug. Tegenwoordig heeft het cabinepersoneel een keus door wie zij vertegenwoordigd wil worden. Het is een ontwikkeling die zichzelf in gang heeft gezet. Dat is democratisch en past in deze tijd. FNV Bondgenoten en de VNC zijn geen vijanden, maar in onze ogen medestrijders voor de best mogelijke arbeidsvoorwaarden van het KLM cabinepersoneel!

Redactie Cabin Pressure