Verkiezingen Groepscommissie en Ondernemingsraad.

In april vinden de verkiezingen voor de Ondernemingsraad en de Groepscommissies plaats.
De KLM-cabineafdeling van FNV Bondgenoten stelt kandidaten beschikbaar voor beide medezeggenschapsorganen. Deelname in de Ondernemingsraad en de Groepscommissie is de manier bij uitstek om onze stem te laten horen. Binnenkort zullen de kandidaten zich voorstellen. Uiteraard via deze website, maar ook zullen we hen flink promoten op het Bemanningencentrum en op de route.

Aangezien alle actieve leden zich vrijwillig inzetten (naast het vliegen) en hun tijd beperkt is, doen wij een oproep aan onze leden ons in de weken voor de verkiezingen te helpen bij de promotie van de OR en GC-kandidaten. Alle hulp is daarbij welkom. Dus als je wat tijd beschikbaar hebt, al is het maar een paar uur, meld je dan aan via . We nemen dan te zijner tijd contact met je op om te bespreken wat je kan/wil doen. Het is leuk, maar vooral nuttig werk, want hoe beter we vertegenwoordigd zijn in de Groepscommissie en de Ondernemingsraad, hoe duidelijker onze stem.
 
Voor meer informatie over de Ondernemingsraad en Groepscommissie en ook over de komende verkiezingen kun je terecht op www.myklm.org . Ga naar “mijn werkgever” en daarna “ondernemingsraad”.

Redactie Cabin Pressure