Toelichting procedure fiscale regeling vakbondscontributie

Op 6 december 2006 heeft FNV Bondgenoten haar cabineleden bij KLM een brief gestuurd met informatie m.b.t. de fiscale regeling voor de verrekening van de vakbondscontributie via het zgn. cafetariasysteem. Een korte versie hiervan kun je lezen bij de FAQ’s: Wat houdt de fiscale regeling vakbondscontributie in?

Onderdeel van de procedure hierbij is dat de KLM de deelnemers aan deze regeling vraagt om een specificatie van betaalde contributie in een gegeven jaar, in dit geval 2006. Dat is het bedrijf wettelijk verplicht. Het verzoek daartoe is deze week door de KLM aan betrokkenen gedaan door middel van een brief op het huisadres.

Helaas heeft FNV Bondgenoten verzuimd de betreffende specificaties tijdig te verzenden. Wij kunnen je echter meedelen dat er actie is genomen om deze fout zo snel mogelijk te herstellen. De gegevens die je nodig hebt zul je uiterlijk 21 februari per post ontvangen.

We bieden je onze excuses aan voor de onduidelijkheid van onze kant en het eventueel ontstane ongemak.

Redactie Cabin Pressure