100% werkbaar!

100% werkbaar!

Vanzelfsprekend spelen de speerpunten die wij als KLM Cabine afdeling van FNV Bondgenoten in overleg met onze leden hebben geformuleerd een grote rol in de komende CAO-onderhandelingen. Dat zijn onder andere het verminderde reisverlof, het min-1 vliegen op ICA (met name de 747-Combi) en Europa in combinatie met het 7-blokkensysteem. Stuk voor stuk zaken die de afgelopen jaren in het het CAO overleg met de KLM helaas zijn weggegeven.  
 
Achterliggende gedachte bij alle onderhandelingen en afspraken is dat je baan goed werkbaar moet zijn

  • tot aan je pensioen
  • in fulltime dienstverband; 100% dus!

Dat zijn de uitgangspunten waaraan wij alle voorstellen zullen toetsen.

Goed werkbaar betekent goede arbeidsomstandigheden aan boord en voldoende verlof om helemaal bij te komen van één van de meest onregelmatige banen die er bestaan. Als werkgever dient de KLM te zorgen voor adequate voorzieningen en een sociale, duidelijke en begrijpelijke werk- en rusttijdenregeling, zodat we gezond en met plezier ons pensioen halen. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

Je kunt om verschillende redenen besluiten om te gaan deeltijden, maar de zwaarte van het werk (lichamelijk en geestelijk) mag nooit een reden zijn om op eigen rekening deeltijd te gaan vliegen. Helaas ontvangen wij nog al eens geluiden dat Unit Managers deeltijd promoten als permanente oplossing voor vermoeidheid. Dat is de omgekeerde wereld en te gek voor woorden. Een baan moet met normale inspanning fulltime vol te houden zijn. Dan zit het met deeltijd vanzelf ook goed. Daar willen wij voor waken en ons volledig voor inzetten. Zeer binnenkort zal die inzet zichtbaar zijn door een gerichte actie van FNV Bondgenoten die momenteel in voorbereiding is. Wij zijn voor jullie aan het werk!

Redactie Cabin Pressure