Erkenning (2): Rust is belangrijk!

Tijdens ons werk en ook in diverse artikelen op deze website, komt een item naar voren dat voor allen belangrijk is: het hebben van voldoende rust. Het is een zorg van steeds meer collega’s (zeker van diegenen die 100% vliegen) om je weer volledig uitgerust aan te melden voor je volgende vlucht. Door diverse ontwikkelingen is die rust de laatste jaren bedreigd:

  • Er wordt verlof ingenomen door versneld vliegen in combinatie met algebraïsch afronden;
  • Vluchten vertrekken steeds vroeger en komen later aan (Europa);
  • Op steeds meer ICA vluchten wordt nog maar 2 dagen reisverlof gegeven;
  • Er wordt steeds meer op het randje van het toelaatbare ingedeeld.

  kortrustkl

Kortom, we worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Natuurlijk prachtig dat mede daardoor de resultaten van KLM de laatste jaren steeds beter zijn geworden. Het is echter de vraag of dit een wenselijke ontwikkeling is. We werken in een van de zwaarste beroepen die er zijn. Vooral op de lange termijn is het belangrijk dat we voldoende rust genieten. Niet alleen tussen vluchten door trouwens. Er staan steeds meer stoelen in de vliegtuigen, de bezettingsgraad is steeds hoger, terwijl er op een aantal machines 1 CA is afgehaald; de werkdruk is toegenomen, het werk zelf is vermoeiender geworden terwijl de beloning in verlof is afgenomen. Tussen Europese vluchten is zelfs steeds minder gelegenheid te eten en pauzeren tijdens de vlucht kan sowieso al helemaal niet meer. Ontwikkelingen die wij zeer zorgelijk vinden. Op diverse plaatsen op deze site kun je lezen hoe wij deze zorg uitdragen.

Het stemt dan ook hoopvol in de Cabin Ready van februari te lezen dat het ad interim hoofd van het Cabin Crew Health Center, Robbert de Leeuw,  deze zorg met ons deelt. Hij zegt onder meer: “Het vliegend beroep is intensief. Houd echt rekening met hersteltijd en rust en slaap voldoende”. Rusten en slapen is in eerste instantie uiteraard onze eigen verantwoordelijkheid. Maar hier ligt, zeker in ons werk, wel degelijk ook een taak voor de werkgever. We moeten wel in de gelegenheid worden gesteld die rust en slaap te kunnen genieten. Zoals hiervoor uitgelegd, is die gelegenheid de laatste jaren gestaag afgenomen. Het is goed te zien dat de noodzaak van voldoende rust ook door de KLM wordt erkend. Het is tenslotte ook in het belang van de KLM dat wij gezond blijven, ons werk uitgerust kunnen doen, en ook op langere termijn gemotiveerd blijven in ons werk. Hopelijk voegt zij de daad bij het woord.

Redactie Cabin Pressure.