Belangrijk nieuws voor leden: Enquête CAO-voorstellen

Nog deze week ontvangen alle leden van de KLM-Cabineafdeling van FNV Bondgenoten een enquête op het huisadres. Hierin vragen we je mening over de CAO-voorstellen en de prioriteit die je aan de verschillende onderwerpen toekent. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek gaat de onderhandelingsdelegatie van FNV Bondgenoten aan het werk tijdens de komende CAO-besprekingen.

In tegenstelling tot wat bij andere vakbonden vaak het geval is, worden bij FNV Bondgenoten álle leden geraadpleegd bij voorstellen voor CAO-onderhandelingen. In een later stadium zal ook naar je mening worden gevraagd over het resultaat van de onderhandelingen. Voor veel leden is de directe inspraak een reden geweest om lid te worden.

De voorstellen zoals we die in de enquête aan je voorleggen, zijn gebaseerd op de geluiden die we horen op o.a. de Algemene Ledenvergadering en het forum, maar ook op ervaringen van de actieve leden en op persoonlijke gesprekken met onze achterban. Door middel van de enquête stellen we je in de gelegenheid mede richting te geven aan de onderhandelingen door aan te geven wat JIJ belangrijk vindt.

Maak gebruik van je mogelijkheden tot inspraak. Bij FNV Bondgenoten kan iedereen dat van begin tot eind. Vul daarom de enquête in en stuur hem vóór 16 maart retour. We zijn benieuwd naar je reactie, want: meer stemmen=meer draagvlak=meer invloed!

Redactie Cabin Pressure