NEE tegen 100% check van stoelzakken!

"Nee"  is onze eerste reactie na het horen van de ervaringen van collega’s en onze eigen bevindingen met de 100% stoelzakkencheck.

Nadat de KLM jarenlang extra taken in ons werkpakket heeft gebracht en tegelijkertijd het aantal collega’s aan boord heeft verminderd, dachten we met z'n allen dat het einde was bereikt en dat we op topcapaciteit werkten. Uit allerlei signalen kan immers worden opgemaakt dat de grenzen van wat van ons gevraagd kan worden zijn bereikt en hier en daar flink worden overschreden.

Helaas , dat dachten we, want….

Er komt namelijk nóg een taakverzwaring aan: een 100% stoelzakkencontrole op Europese buitenstations. Momenteel wordt  er al op twee bestemmingen. proefgedraaid met het uitvoeren van de 100%-check door cabinepersoneel.

Doordat de schema’s zijn verzwaard door onder andere het 7-blokkensysteem, er steeds meer stoelen in onze blauwe machines staan en we met een CA minder werken, is de werkdruk de laatste jaren enorm toegenomen.
Het enige moment dat nog een kans biedt om bijvoorbeeld een maaltijd te nuttigen of op adem te komen  tussen twee vluchten door (heel normaal hoor, een rustmoment tijdens je werk), wordt nu volgepland door wéér een extra taak. Ga maar na: de omdraaitijd is meestal rond de 50 minuten. 30 minuten voor vertrek instappen betekent dat je nog 20 minuten overhoudt. Die minuten worden gevuld met: uitstappen, cabinecheck, schoonmaak, eten. Op dat moment staat de service manager vaak al aan je jasje te trekken omdat hij  wil instappen. En dan houden we ons nog aan een optimaal schema, want vaak kom je te laat binnen (slot, vertrek van Polderbaan, WCHR’s, etc) en moet de omdraai zo kort mogelijk zijn. Het is momenteel  al een strijd tegen de klok om een eetmoment voor de bemanning te vinden. Die druk wordt straks nog veel verder opgevoerd. Een verzwaring van ons werk dat al zwaar genoeg is.

Op het forum, waarop onze leden met ons en elkaar communiceren, maar ook tijdens gesprekken op de route, blijkt al geruime tijd dat onze marges weg zijn. Wij hebben er in diverse artikelen aandacht aan besteed en niet voor niets voeren wij de Quick Scan Werkdruk uit. Het lijkt er echter op dat de KLM deze signalen niet kent of negeert.

Helaas heeft de Groepscommissie al ingestemd met deze proef. Hopelijk zien zij tijdig in dat het verstandig is dat het bij een proef blijft., want wij vinden dat eerst de bestaande problemen moeten worden opgelost, voordat er gesproken kan worden over een volgende uitbreiding van taken.

Wij zeggen duidelijk NEE tegen deze nieuwe taak in ons pakket – om de simpele reden dat dit na alle verzwaringen van de laatste jaren de druppel is die de emmer kan doen overlopen. Waar vliegtuigen steeds efficiënter worden ingezet en ook kúnnen worden ingezet, omdat het vernuftige stukken metaal zijn die slechts regelmatig onderhoud behoeven, zijn wij mensen, géén machines. Wij hebben wél rust nodig en tijd om te eten, om ons op te laden voor de volgende vlucht waarin we maximaal moeten presteren.

NEE dus tegen de 100% check en JA tegen een  Groepscommissie die serieus werk maakt van het tegengaan van het alsmaar toenemen van de lichamelijke en geestelijke belasting aan boord.

Of je ons steunt in onze opvatting kun je kenbaar maken middels de poll op deze site. En voor een Groepscommissie waarin ons geluid en jouw stem doorklinkt staan de FNV kandidaten klaar bij de komende verkiezingen!

De redactie van Cabin Pressure