Voorlopige uitslag enquête CAO-voorstellen

Onder de KLM-Cabineleden van FNV Bondgenoten is onlangs een enquête gehouden naar de CAO-voorstellen. Omdat wij inspraak van alle leden hoog in het vaandel hebben staan, werd daarin gevraagd naar hun mening t.a.v. de onderwerpen die wij in de onderhandelingen met de KLM ter tafel willen brengen.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zullen wij de uiteindelijke CAO-voorstellenlijst opstellen. Hoe die lijst er uiteindelijk uit gaat zien, zullen wij binnenkort laten weten. In dit artikel alvast wat voorlopige cijfers en andere informatie.

  • 1/3 van de leden heeft de enquête teruggestuurd;
  • daarvan is 65% vrouw, 35% man;
  • onderverdeeld naar functie is 23% 1-bander, 17% 2-bander, 6% assistent purser, 25% purser en 29% senior purser;
  • onderverdeeld naar deeltijdpercentage: 50% (44% van de ondervraagden), 67% (16%), 80% (19%) en fulltime (22%);
  • hoge prioriteit wordt gegeven aan een structurele loonsverhoging, een eind aan algebraïsch afronden en versneld vliegen, het terugbrengen van de purser boven de sterkte op ICA en onderzoek naar een transparantere WRR waarin plaats is voor meer zeggenschap van de medewerkers;
  • het verhogen van het aanvangssalaris scoort laag bij alle groepen;
  • de 3% loonsverhoging scoort hoog bij 1- en 2-banders en de tewerkstellingspercentages 67, 80 en 100. Opvallend is dat de hoogste score valt in de groep die 67% vliegt;
  • assistent pursers en pursers geven de hoogste prioriteit aan de purser boven de sterkte en dat geldt ook voor de 50%-vliegenden;
  • 1-banders, assistent pursers en senior pursers zien heel graag een eind aan het algebraïsch afronden in combinatie met versneld vliegen.

Dit is slechts een greep uit het onderzoek onder de leden. Ook andere onderwerpen (zie onze speerpunten) komen aan de orde. De resultaten worden momenteel nader bestudeerd en geanalyseerd en op grond daarvan zullen we een CAO-voorstellenlijst bij de KLM indienen die representatief is voor de mening en de gevoelens van onze leden.

In een later stadium raadplegen wij onze leden opnieuw.

Redactie Cabin Pressure i.s.m. Leen van der List, bestuurder