Belangrijk bericht m.b.t. lidmaatschap

Omdat ieder lid telt, is het van groot belang dat je goed geregistreerd staat bij FNV Bondgenoten. Dat wil zeggen dat je staat ingeschreven bij de afdeling KLM Cabine. Bij de aanmelding gaat het een enkele keer fout en blijken mensen bij een andere KLM-afdeling te zijn geregistreerd. Ook komt het voor dat men in een vorige baan (binnen of buiten de KLM) al lid was van FNV Bondgenoten, maar de wijziging nooit heeft doorgegeven. Op die manier mis je belangrijke informatie zoals onlangs de ledenraadpleging over de CAO-voorstellen en de enquête over de werkdruk.
Dus als je begin maart géén FNV-post op je huisadres hebt ontvangen, klopt er iets niet en is het zaak om te controleren of je bij de KLM Cabineafdeling van FNV Bondgenoten staat ingeschreven. Neem bij twijfel contact met ons op via

Redactie Cabin Pressure