Een goede vakbond maakt het verschil.

Naar aanleiding van uitspraken van Ryanair over het royale salaris dat zij haar cabinepersoneel zou betalen, heeft de ITF (International Transport Workers Federation) een klein onderzoek naar deze claim verricht.

In het onderzoek worden de salarissen van het cabinepersoneel bij Ryanair en Easyjet met elkaar vergeleken. Hieruit komt naar voren dat, in tegenstelling tot claims van Ryanair, de mensen bij Easyjet voor een gelijk aantal gewerkte uren en  werkzaamheden onder vergelijkbare omstandigheden, een beduidend hoger salaris ontvangen. Ondanks de salarisverhoging van 2% die voor het cabinepersoneel van Ryanair in het verschiet ligt, blijven de salarissen bij Ryanair schril afsteken tegen de veel betere vergoeding die het cabinepersoneel bij Easyjet ontvangt.

Gekeken naar markante verschillen tussen het cabinepersoneel bij de beide luchtvaartmaatschappijen valt één ding op: waar de mensen bij Easyjet aangesloten zijn bij een vakbond moet het cabinepersoneel bij Ryanair het stellen zonder collectieve vertegenwoordiging en invloed van een vakbond. Hier ligt dan ook de verklaring voor het onderscheid tussen de vergoedingen die beide luchtvaartmaatschappijen hun cabinepersoneel betalen . Als regel geldt namelijk dat bij elke luchtvaartmaatschappij, low-cost carrier of full-service airline, waar het cabinepersoneel door een vakbond vertegenwoordigd wordt, zonder uitzondering hogere salarissen worden betaald.

Ryanair heeft  tot op heden zijn uiterste best gedaan om vakbonden buiten de deur te houden en is voorlopig ook niet van plan zich te laten dwingen tot erkenning van een vakbond. Dat het bedrijf al enige tijd onder vuur ligt vanwege het dwarsbomen van pogingen van het eigen personeel om zich bij een vakbond aan te sluiten, is een schrale troost voor het cabinepersoneel.

Dit onderzoek laat in ieder geval goed zien dat een vakbond noodzakelijk is om cabinepersoneel van goede arbeidsomstandigheden en een juiste, rechtvaardige en concurrerende beloning te verzekeren. Niet alleen bij de low-cost carriers zoals Ryanair en Easyjet, maar ook bij KLM maakt een goede vakbond uiteindelijk het verschil!

Redactie Cabin Pressure.