CAO-voorstellen ingediend bij KLM

30 maart 2007 was een historische dag. Voor het eerst heeft FNV Bondgenoten, namens haar leden van de KLM-Cabineafdeling, een voorstellenbrief voor een nieuwe Cabine-CAO mogen indienen bij de KLM. Die voorstellen zijn met veel zorg en aandacht voor de wensen van diezelfde leden geformuleerd. Wij hebben goed geluisterd en zullen blijven luisteren, want bij een (voorlopig) onderhandelingsresultaat raadplegen wij opnieuw alle leden alvorens een nieuwe CAO te bekrachtigen. Leen van der List, vakbondsbestuurder, zal aan de hand van de voorstellenlijst de onderhandelingen voeren met het bedrijf. De eerste CAO-gesprekken vonden op 30 maart in een goede sfeer plaats.

De bonden hebben hun voorstellen toegelicht, waarbij van onze kant aandacht is gevraagd voor de context waarin onze voorstellen moeten worden gezien. Die context kent de volgende basisgedachten:

 • Bij 100% tewerkstelling gezond je pensioen kunnen halen
 • Je leven lang prettig werken
 • Zeggenschap van de werknemer over de invulling van de combinatie werken en vrije tijd


De hoofdpunten zoals wij die in onze CAO-voorstellen aan de KLM-directie hebben voorgelegd staan hieronder vermeld.


 • Een CAO met een looptijd van een jaar;
 • Een structurele loonsverhoging van 3%;
 • Een eenmalige uitkering van €1000,-- (deeltijd naar rato);
 • Een beleid gericht op het benutten van de restverdiencapaciteit wanneer de werknemer door ziekte niet meer in staat is om de oorspronkelijke functie  volledig te verrichten;
 • Purser terug boven de sterkte op alle ICA-types;
 • De bezetting op Europa in balans met de te verrichten werkzaamheden;
 • De verplichte talenrecurrent dient te komen vervallen;
 • Goede regeling voor CS-dagen;
 • Beperking van het aantal werkzaamheden in vrije tijd;
 • Een einde aan versneld vliegen t.b.v. optimalisatie van schema’s

Dit zijn, in het kort, de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast doen we enkele voorstellen om te komen tot een transparantere en “klantvriendelijke” werk- en rusttijdenregeling. De problematiek van het algebraïsch afronden is daar onderdeel van.

Met name op inkomen, het verminderen van de werkdruk en het terugdraaien van een aantal productiviteitsverbeterende maatregelen uit het verleden (P weer boven de sterkte op ICA en aanpassen CA bezetting op Europa) lijken de bonden elkaar te kunnen vinden. Voor de KLM is dat nog niet het geval. Zij gaan voor een winstgevende groei en vinden dat wij wisselgeld op tafel moeten leggen als we een aantal maatregelen uit het loopbaanbeleid teruggedraaid willen zien.

Op 12 april wordt er verder onderhandeld. Het woord is dan op de eerste plaats aan de KLM, die zal zichtbaar moeten maken waarover te praten valt en welke voorstellen zij voor ons in petto heeft. Natuurlijk zijn wij zeer benieuwd naar de voorstellen van de werkgever, want die zullen bepalend zijn voor de vraag of er een basis is voor een CAO die past bij de wensen van onze leden.

Vanzelfsprekend houden wij u via Nieuwsbrieven en onze site op de hoogte van het verdere verloop van de onderhandelingen.

Redactie Cabin Pressure i.s.m. Leen van der List, vakbondsbestuurder en onderhandelaar.