Uitkering extra JV-dag door Privat Air afspraak.

In het cabine overleg van 29 maart jl zijn er door FNV Bondgenoten met de KLM afspraken gemaakt over het uitkeren van de éénmalige extra JV-dag in het kader van de zgn. “Privat Air deal”.

Het belangrijkste uitgangspunt voor FNV Bondgenoten hierbij was, dat men individueel de keuze heeft om deze extra JV-dag op te nemen in de zomer dan wel de winter. Aanvankelijk stelde de KLM voor om de extra dag beschikbaar te stellen in de zomer van 2007 of de winter van 2007/2008. Normaal gesproken bestaat een blok zomerverlof uit 22 dagen. De KLM kon echter, vanwege tijdsdruk, geen garanties geven dat het blok zomerverlof in 2007 uit 23 dagen zou bestaan.

Uiteindelijk is er door FNV Bondgenoten met de KLM de volgende afspraak overeen gekomen:

  • Iedere werknemer heeft de keus de extra JV-dag op te nemen in de zomer van 2008 óf de winter van 2008/2009.
  • Kiest men voor de extra JV-dag in de zomer van 2008, dan heeft men gegarandeerd 23 dagen vrij van dienst. Het restantverlof wordt dan zoals gebruikelijk uitgekeerd in de winter 2008/2009.
  • Kiest men voor de extra JV-dag in de winter van 2008/2009, dan behoudt men de garantie van een blok van 23 dagen vrij van dienst in de zomer van 2008. Het restantverlof wordt ook dan natuurlijk uitgekeerd in de winter 2008/2009, met dien verstande dat men dan één dag extra heeft.

Hiermee heeft FNV Bondgenoten het uiterste uit deze Privat Air deal gehaald: Voor iedereen een gegarandeerd blok van 23 dagen vrij van dienst in de zomer van 2008, alsmede de vrijheid de extra dag in te zetten in de zomer of de winter, kortom, wanneer het jou uitkomt!

Redactie Cabin Pressure.