Leden hebben het laatste woord bij eventuele "koerswijzigingen"

We zijn ons er terdege van bewust dat vele collega’s met meer spanning dan andere jaren op nieuws wachten van het CAO onderhandelingsfront. Dit omdat na jarenlang inleveren het nu beter gaat met de KLM. Daarnaast behartigen voor het eerst in de geschiedenis twee bonden de belangen van het cabinepersoneel.

Deze week hebben KLM, VNC en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure voor de vierde keer om de tafel gezeten. Het is tijd voor een update en waar mogelijk openheid van zaken. Wij hechten tenslotte aan een zoveel mogelijk transparante en democratische organisatie.

Onze onderhandelingsdelegatie onder leiding van Leen van der List is op onderhandelingspad gestuurd met een duidelijk mandaat van onze leden. Leden die in maart allemaal hebben kunnen aangeven welke verbeteringen ze willen zien en aan welke van die verbeteringen zij prioriteit geven. Over de opvatting van onze leden over de voorstellen rapporteerden we al eerder op deze site (CAO-voorstellen).

Er doet zich nu een situatie voor waarin de onderhandelingen in een impasse terecht dreigen te komen. Dat komt doordat de KLM voor het terugdraaien van bezuinigingsmaatregelen uit het verleden volledige compensatie eist.

In een poging de onderhandelingen vlot te trekken wordt nagedacht over een andere insteek. Aangezien FNV Bondgenoten/Cabin Pressure nooit wil onderhandelen zonder mandaat van AL haar leden, is het moment gekomen om in beraad te gaan met onze leden over de vraag of deze andere aanpak een begaanbare weg is.

Meer specifiek hebben KLM, VNC en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure het plan opgevat om een geheel nieuwe WRR te ontwerpen en op basis van deze meer eigentijdse en transparante WRR ook een aantal ongewenste maatregelen uit het loopbaanakkoord van 2004 om zeep te helpen. In die nieuwe WRR zou ook een oplossing moeten worden gezocht voor de als hoog ervaren werkdruk én het creëren van meer zeggenschap van de CA over de verhouding werk en privé.

Wij beseffen ons terdege dat dit een heikel punt is voor veel collega’s. Een punt dat leidt tot onzekerheid en twijfels over de haalbaarheid.

Op zeer korte termijn (15 mei) zal het kader van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure samenkomen om de ontstane situatie te bespreken. Een dag later wordt een brief aan al onze leden gestuurd met uitleg over de situatie, het voorstel met betrekking tot  de WRR, en tevens een stembiljet. Daarop kunnen de leden tot uiterlijk 24 mei hun mening geven. Twee dagen later zal de uitslag van deze ledenraadpleging worden besproken met de vakbondskaderleden en zal duidelijk worden welke richting de leden ons opsturen.

Nogmaals, wij realiseren ons zeer goed dat “ingrijpen in de WRR” voor veel leden bedreigend klinkt. Wij willen voor alles ‘paniekvoetbal’ voorkomen en raden je dan ook aan de brief met verdere uitleg over het voorstel af te wachten. Wees ervan overtuigd dat de onderhandelaars jouw belang en dat van je collega’s verdedigen, daarbij alle opties open willen houden, en wees blij dat je bij de cabinebond zit waar ALLE leden mee kunnen beslissen!

 

De redactie van Cabin Pressure i.s.m. de onderhandelingsdelegatie van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure (Leen van der List, Wil Fortgens, Huib den Ouden)